Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 

Aktualne postępowania powyżej progów

Informacja o unieważnieniu postępowania
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac polegających na wykonaniu wydzielenia stref bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum położonym przy ul. Grzegórzeckiej 16 w Krakowie – I etap. Sprawa znak: 141.2711.33.2017
Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części 7 przedmiotu zamówienia
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usługi w zakresie przeglądów gwarancyjnych, pogwarancyjnych oraz naprawy central wentylacyjnych wraz z instalacją chłodzenia, klimatyzatorów, klimakonwektorów, systemów VRF/VRV, agregatów wody lodowej oraz instalacji chłodniczych w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, w odniesieniu od jednej do siedmiu części zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.24.2017
Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy jednorazowych materiałów zużywalnych dla jednostek organizacyjnych UJ CM. Sprawa znak: 141.2711.26.2017
Informacja o unieważnieniu postępowania
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac polegających na zakończeniu remontu dachu i konserwacji elewacji ze stolarką realizowanego w budynku Katedry Historii Medycyny UJ CM położonym przy ul. Kopernika 7F w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.21.2017
Informacja o unieważnieniu postępowania odpowiednio dla części 1-5 zamówienia
Świadczenie usług ubezpieczenia: posiadania mienia; odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzania działalności; komunikacyjnego; kosztów leczenia w czasie zagranicznych podróży służbowych, następstw nieszczęśliwych wypadkówprawa. Sprawa znak: 141.2711.28.2017
Informacja o unieważnieniu w zakresie części 3 przedmiotu zamówienia
Sukcesywna dostawa odczynników do działalności dydaktycznej, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.20.2017
Informacja o unieważnieniu w zakresie części 2, 3 i 4 przedmiotu zamówienia
Sukcesywna dostawa jednorazowych materiałów zużywalnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.41.2017
Ogłoszenie:Ogłoszenie nr 564796-N-2017 z dnia 2017-08-07 r.
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Oznaczenie:141.2711.46.2017
Temat:Sukcesywna dostawa materiałów jednorazowych i zużywalnych dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie
Termin składania ofert: 2017-08-21 10:00
SIWZ: - SIWZ 141.2711.46.2017 (404 KB)
- 141.2711.46.2017 - załączniki A, B, C,D, E, F, G, H, I, J, K (346 KB)
Załączniki: 
W celu otrzymywania informacji w formie pisemnej prosimy o zarejestrowanie się

Ogłoszenie:Ogłoszenie nr 567700-N-2017 z dnia 2017-08-10 r.
Rodzaj zamówienia: Usługi
Oznaczenie:141.2711.47.2017
Temat:Wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usługi w zakresie obsługi logistycznej oraz rekrutacji pacjentów symulowanych do udziału w zajęciach dydaktycznych oraz egzaminach prowadzonych przez Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie.
Termin składania ofert: 2017-08-21 11:00
SIWZ: - SIWZ 141.2711.47.2017 (406 KB)
- Załącznik A do Formularza oferty (13 KB)
W celu otrzymywania informacji w formie pisemnej prosimy o zarejestrowanie się

Ogłoszenie:Ogłoszenie nr 571785-N-2017 z dnia 2017-08-16 r.
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Oznaczenie:141.2711.42.2017
Temat:Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie
Termin składania ofert: 2017-08-25 11:00
SIWZ: - SIWZ 141.2711.42.2017 (448 KB)
- 141.2711.42.2017 - załącznik A do formularza oferty (43 KB)
- 141.2711.42.2017 - załącznik B do formularza oferty (214 KB)
W celu otrzymywania informacji w formie pisemnej prosimy o zarejestrowanie się

Ogłoszenie:572579-N-2017
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Oznaczenie:141.2711.40.2017
Temat:Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy komputerów stacjonarnych i monitorów dla jednostek organizacyjnych UJ CM
Termin składania ofert: 2017-08-25 11:00
SIWZ: - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (197 KB)
W celu otrzymywania informacji w formie pisemnej prosimy o zarejestrowanie się

Ogłoszenie: Ogłoszenie nr 573298-N-2017 z dnia 2017-08-17 r.
Rodzaj zamówienia: Usługi
Oznaczenie:141.2711.50.2017
Temat:wyłonienie wykonawcy usługi ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Badacza i Sponsora w związku z badaniem klinicznym: European Network-Paediatric Hodgkin’s Lymphoma Study Group (EuroNet-PHL): Second International Inter-Group Study for Classical Hodgkin’s Lymphoma in Children and Adolescents”. Date of version final 4.0, 2017-05-15 (including amendment 01, 02 and 03). EudraCT number: 2012-004053-88 Tytuł polski: „Europejska Sieć Chłoniaka Hodgkina: Drugie międzynarodowe, międzygrupowe badanie dotyczące leczenia klasycznej postaci chłoniaka Hodgkina u dzieci i młodzieży (EuroNet-PHL-C2)”.
Termin składania ofert: 2017-08-25 11:00
SIWZ: - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (378 KB)
W celu otrzymywania informacji w formie pisemnej prosimy o zarejestrowanie się


Informacje po otwarciu ofert


Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy


Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

 

   © 2017 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum