Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Aktualne postępowania powyżej progów

Informacja o unieważnieniu postępowania
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac polegających na wykonaniu wydzielenia stref bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum położonym przy ul. Grzegórzeckiej 16 w Krakowie – I etap. Sprawa znak: 141.2711.33.2017
Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części 7 przedmiotu zamówienia
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usługi w zakresie przeglądów gwarancyjnych, pogwarancyjnych oraz naprawy central wentylacyjnych wraz z instalacją chłodzenia, klimatyzatorów, klimakonwektorów, systemów VRF/VRV, agregatów wody lodowej oraz instalacji chłodniczych w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, w odniesieniu od jednej do siedmiu części zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.24.2017
Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy jednorazowych materiałów zużywalnych dla jednostek organizacyjnych UJ CM. Sprawa znak: 141.2711.26.2017
Informacja o unieważnieniu postępowania
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac polegających na zakończeniu remontu dachu i konserwacji elewacji ze stolarką realizowanego w budynku Katedry Historii Medycyny UJ CM położonym przy ul. Kopernika 7F w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.21.2017
Informacja o unieważnieniu postępowania odpowiednio dla części 1-5 zamówienia
Świadczenie usług ubezpieczenia: posiadania mienia; odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzania działalności; komunikacyjnego; kosztów leczenia w czasie zagranicznych podróży służbowych, następstw nieszczęśliwych wypadkówprawa. Sprawa znak: 141.2711.28.2017
Informacja o unieważnieniu w zakresie części 3 przedmiotu zamówienia
Sukcesywna dostawa odczynników do działalności dydaktycznej, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.20.2017
Informacja o unieważnieniu w zakresie części 2, 3 i 4 przedmiotu zamówienia
Sukcesywna dostawa jednorazowych materiałów zużywalnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.41.2017
Ogłoszenie:Ogłoszenie nr 547115-N-2017 z dnia 2017-07-07 r.
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Oznaczenie:141.2711.36.2017
Temat:Wykonanie systemu sterowania multimediami w Auli niebieskiej oraz dostawę dwóch projektorów multimedialnych instalacyjnych do sal wykładowych (Auli czerwonej i Auli niebieskiej) w Instytucie Stomatologii.
Termin składania ofert: 2017-07-25 10:00
SIWZ: - SIWZ 141.2711.36.2017 (544 KB)
Załączniki: 
W celu otrzymywania informacji w formie pisemnej prosimy o zarejestrowanie się


Informacje po otwarciu ofert


Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy


Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

 

   © 2017 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum