Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Aktualne postępowania powyżej progów

Informacja o unieważnieniu w zakresie części 3 przedmiotu zamówienia
Sukcesywna dostawa odczynników do działalności dydaktycznej, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.20.2017
Informacja o unieważnieniu w zakresie części 2, 3 i 4 przedmiotu zamówienia
Sukcesywna dostawa jednorazowych materiałów zużywalnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.41.2017
Ogłoszenie:Ogłoszenie nr 533894-N-2017 z dnia 2017-06-16 r.
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Oznaczenie:141.2711.26.2017
Temat:Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy jednorazowych materiałów zużywalnych dla jednostek organizacyjnych UJ CM.
Termin składania ofert: 2017-06-26 10:00
SIWZ: - SIWZ (351 KB)
- załączniki A B-kalkulacja ceny ofetry wraz z opisem przedmiotu zamówienia (81 KB)
- załacznik nr 2 -do umowy (69 KB)
Załączniki: 
W celu otrzymywania informacji w formie pisemnej prosimy o zarejestrowanie się


Informacje po otwarciu ofert


Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy


Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

 

   © 2017 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum