Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacje po otwarciu ofert:

Opracowanie trzech scenariuszy przypadków przeznaczonych do wykorzystania w czasie lokalnych zawodów symulacyjnych dla studentów kierunków medycznych

Informację opublikowano: 2017-03-01

Sprawa znak: 141.2715.7.2017                                                                                  Kraków, dnia 01.03.2017r.

Nr wew. pisma: 141.2715.7.2017/3

                                                                                                                                                            

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na „Opracowanie trzech scenariuszy przypadków przeznaczonych do wykorzystania w czasie lokalnych zawodów symulacyjnych dla studentów kierunków medycznych w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00”. Ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych  nr 26020-2017 z dnia 15.02.2017r. i zmienionego pod nr 26020-2017 w dniu 22.02.2017r. oraz zmienionego pod nr 32087-2017 w dniu 24.02.2017r.

ZESTAWIENIE OTRZYMANYCH OFERT

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Kwota

termin płatności

termin wykonania zamówienia

 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia:
8 200,00 zł brutto

 

 

 

1

Maria Gruba Praktyka Lekarska

ul. B. Joselewicza 9/18, 31 - 051 Kraków

12 000,00 zł brutto

14 dni

14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy 

2

Safety & Rescue Joanna Fąferek

ul. Szlachtowskiego 17/5, 30-132 Kraków

10 500,00 zł brutto

14 dni

14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy 

 

 
Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum