Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacje po otwarciu ofert:

Wykonanie badań mikrobiologicznych (część I – przeprowadzenie kwalifikacji mikrobiologicznej pomieszczeń – powietrza i powierzchni oraz systemu modułowego typu Xvivo2 do hodowli komórek, część II – identyfikacja kolonii drobnoustrojów na podłożach przekazanych przez Zamawiającego, część III – wykonanie oceny żyzności i jałowości podłoży przekazanych od Zamawiającego) w związku z realizacją projektu pn., „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim „CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, odpowiednio dla od jednej do trzech części zamówienia

Informację opublikowano: 2017-03-02

 

Sprawa znak: 141.2715.3.2017

Kraków, dnia 2 marca 2017 r.

 

ZESTAWIENIE OFERT

otwartych w dniu 1 marca 2017 roku

Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) pn. „wykonanie badań mikrobiologicznych (część I – przeprowadzenie kwalifikacji mikrobiologicznej pomieszczeń – powietrza i powierzchni oraz systemu modułowego typu Xvivo2 do hodowli komórek, część II – identyfikacja kolonii drobnoustrojów na podłożach przekazanych przez Zamawiającego, część III – wykonanie oceny żyzności i jałowości podłoży przekazanych od Zamawiającego) w związku z realizacją projektu pn., „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim „CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, odpowiednio dla od jednej do trzech części zamówienia”, ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało zamieszczone w BZP, ogłoszenie nr 29267-2017 z dnia 21 lutego 2017 r.

Część 1

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 19 009,98 zł

Lp

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

1.

Mikrografia sp. z o.o.

ul. Przewóz 40A, 30-716 Kraków

19 188,00 zł

Zgodnie z SIWZ

21 dni od daty wystawienia faktury, w pozostały zakresie zgodnie z SIWZ

2.

ZOZ Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek

Im. dr Jana Bobra Sp. z o.o.

ul. Sławkowska 17

31-016 Kraków

15 990,00 zł

Zgodnie z SIWZ

30 dni od daty wystawienia faktury, w pozostały zakresie zgodnie z SIWZ

 

 

Część 2

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 6 970,00 zł

Lp

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

1.

Mikrografia sp. z o.o.

ul. Przewóz 40A, 30-716 Kraków

12 300,00 zł

24h termin odbioru płytek, w pozostałym zakresie zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

2.

ZOZ Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek

Im. dr Jana Bobra Sp. z o.o.

ul. Sławkowska 17

31-016 Kraków

7 380,00 zł

12h termin odbioru płytek, w pozostałym zakresie zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

 

 

Część 3

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 3 280 zł

Lp

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

1.

Mikrografia sp. z o.o.

ul. Przewóz 40A, 30-716 Kraków

2 460,00 zł

24h termin odbioru płytek, w pozostałym zakresie zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

2.

ZOZ Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek

Im. dr Jana Bobra Sp. z o.o.

ul. Sławkowska 17

31-016 Kraków

3 690,00 zł

12h termin odbioru płytek, w pozostałym zakresie zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

 

……………………………………..

Zamawiający
Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum