Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacje po otwarciu ofert:

Sukcesywna dostawa odczynników do działalności dydaktycznej, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.5.2017

Informację opublikowano: 2017-03-06

Sprawa znak: 141.2711.5.2017                                                                                 Kraków, dnia 06.03.2017r.    

 Nr wew. pisma: 141.2711.5.2017/4                                                                                                                                                      

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164z pózn. zm.) na sukcesywną dostawę odczynników do działalności dydaktycznej, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, ogłoszonego w BZP nr 29267-2017 w dniu 21.02.2017r. i zmienionego w dn. 28.02.2017r. pod nr 33809 –2017.

ZESTAWIENIE OTRZYMANYCH OFERT

 Lp.

Nazwa Wykonawcy

Kwota

termin płatności

sukcesywne wykonanie zamówienia w ciągu

Okres gwarancji

termin realizacji dostawy

 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia:
47 257,72 zł brutto z podziałem na części:

część 1: 6 221,26 zł

część 2: 1 814,40 zł

część 3: 11 430,39 zł

część 4: 27 791,67 zł

 

 

 

 

 

1

Odczynniki Sp. z o.o. Sp. K.,

ul. Kościuszki 227,
40-600 Katowice

część 4:
25292,54 zł brutto

30 dni

12 miesięcy od daty zawarcia umowy

termin ważności nie krótszy niż ¾ terminu ważności określonego przez producenta

część 4:

do 7 dni roboczych

2

IDALIA Ireneusz Wolak Sp. J.

ul. Zubrzyckiego 10

26 -610 Radom

część 4:
26 178,23 zł brutto

30 dni

12 miesięcy od daty zawarcia umowy

termin ważności nie krótszy niż ¾ terminu ważności określonego przez producenta

część 4:

do 7 dni roboczych

3

BioMaxima S.A. z siedzibą w Lublinie Centrum Mikrobiologii

ul. Budowlanych 68,

80-298 Gdańsk

część 1:
5641,38 zł brutto

30 dni

12 miesięcy od daty zawarcia umowy

termin ważności nie krótszy niż ¾ terminu ważności określonego przez producenta

część 1:

 do 14 dni roboczych

4

KRAKCHEMIA S.A.,

ul. Pilotów 10,

31-462 Kraków

część 4:
24 518,17 zł brutto

30 dni

12 miesięcy od daty zawarcia umowy

termin ważności nie krótszy niż ¾ terminu ważności określonego przez producenta

część 4:

do 7 dni roboczych

5

Argenta Sp. z o. o. Sp. K.

ul. Polska 114, 60-401 Poznań

część 1:
5 317,92 zł brutto

część 2:
1 122,77 zł brutto

30 dni

12 miesięcy od daty zawarcia umowy

termin ważności nie krótszy niż ¾ terminu ważności określonego przez producenta

część 1:

do 7 dni roboczych

część 2:

do 7 dni roboczych

6

Life Technologies Polska Sp. z o. o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

część 3:
54 479,29 zł brutto

30 dni

12 miesięcy od daty zawarcia umowy

termin ważności nie krótszy niż ¾ terminu ważności określonego przez producenta

część 3:

do 14 dni roboczych


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum