Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacje po otwarciu ofert:

Sukcesywna dostawa medium mrożeniowego, w związku z realizacją projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015.

Informację opublikowano: 2017-03-17

Sprawa znak: 141.2715.5.2017                                                                                                     Kraków, dn. 17.03.2017 r.

 

ZESTAWIENIE OFERT otwartych w dniu 13.03.2017 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na sukcesywną dostawę medium mrożeniowego, w związku z realizacją projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015.

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 34 648,39 zł brutto.  

Lp.

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin realizacji zamówienia

Termin ważności (przydatności) w dacie dostawy

Warunki płatności

1

 

STEMCELL TECHNOLOGIES SARL

40 Rue des Berges, Miniparc Polytec, Batiment Sirocco 38000 Grenoble Francja

 

27913,60 zł

sukcesywnie od daty zawarcia umowy do dnia 15.11.2018, partiami w zależności od zapotrzebowania do 7 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia

Nie krótszy niż 2/3 terminu ważności określanego przez producenta.

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

2

 

PPHU Genos s.c. Bogdan Kałużewski, Jadwiga Kałużewska, Tadeusz Kałużewski Strońsko 20a, Zapolice 98-161

 

8942,40 zł

sukcesywnie od daty zawarcia umowy do dnia 15.11.2018, partiami w zależności od zapotrzebowania do 7 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia

Nie krótszy niż 2/3 terminu ważności określanego przez producenta.

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

 

 

 
Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum