Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacje po otwarciu ofert:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw materiałów jednorazowego użytku, w związku z realizacją projektu „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” Akronim CIRCULATE, umowa nr: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części przedmiotu zamówienia.

Informację opublikowano: 2017-03-28

 Sprawa znak: 141.2715.9.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Kraków, 28.03.2017r.

ZESTAWIENIE OFERT

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164) na sukcesywne dostawy materiałów jednorazowego użytku,
w związku z realizacją projektu „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” Akronim CIRCULATE, umowa nr: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, ogłoszonego w BZP nr 44261 – 2017 z dnia 15.03.2017r.

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 67 604,03 zł brutto, w tym:

na część 1 przedmiotu zamówienia: 460,80 zł

na część 2 przedmiotu zamówienia: 39 184,39 zł

na część 3 przedmiotu zamówienia: 9 518,61 zł

na część 4 przedmiotu zamówienia: 3 140,59 zł

na część 5 przedmiotu zamówienia: 10 244,16 zł

na część 6 przedmiotu zamówienia: 5 055,48 zł

 

CZĘŚĆ 1

BRAK OFERT W ZAKRESIE CZĘŚCI 1 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ 2

Lp.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena w zł

(brutto)

Warunek DODATKOWO PUNKTOWANY: Czas realizacji zamówienia (max 28 dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia)

Termin realizacji zamówienia

Warunki płatności

1

CytoGen – Polska Sp. z o.o.

ul. Kuropatwińskiej 2

95-100 Zgierz

34 317,00 zł

Czas realizacji zamówienia – 10 dni kalendarzowe od otrzymania zamówienia

Sukcesywnie, od daty udzielenia zamówienia, tj. zawarcia umowy do 15.11.2018r, lub do wyczerpania wartości umowy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej

Płatności nastąpią w terminie do 30 dni kalendarzowych zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

2

VWR International Sp. z o.o. Biuro Handlowe Kraków

ul. Owocowa 6

30-434 Kraków

49 950,30 zł

Czas realizacji zamówienia – 3 dni kalendarzowe od otrzymania zamówienia

Sukcesywnie, od daty udzielenia zamówienia, tj. zawarcia umowy do 15.11.2018r, lub do wyczerpania wartości umowy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej

Płatności nastąpią w terminie do 30 dni kalendarzowych zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

3

BIOKOM SYSTEMS M. Sidor Spółka Jawna ul. Wspólna 3, 05-090 Janki

39 199,35 zł

Czas realizacji zamówienia – 10 dni kalendarzowe od otrzymania zamówienia

Sukcesywnie, od daty udzielenia zamówienia, tj. zawarcia umowy do 15.11.2018r, lub do wyczerpania wartości umowy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej

Płatności nastąpią w terminie do 30 dni kalendarzowych zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

 

CZĘŚĆ 3

Lp.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena w zł

(brutto)

Warunek DODATKOWO PUNKTOWANY: Czas realizacji zamówienia (max 28 dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia)

Termin realizacji zamówienia

Warunki płatności

1

VWR International Sp. z o.o. Biuro Handlowe Kraków

ul. Owocowa 6

30-434 Kraków

8 216,01 zł

Czas realizacji zamówienia – 3 dni kalendarzowe od otrzymania zamówienia

Sukcesywnie, od daty udzielenia zamówienia, tj. zawarcia umowy do 15.11.2018r, lub do wyczerpania wartości umowy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej

Płatności nastąpią w terminie do 30 dni kalendarzowych zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

 

CZĘŚĆ 4

Lp.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena w zł

(brutto)

Warunek DODATKOWO PUNKTOWANY: Czas realizacji zamówienia (max 28 dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia)

Termin realizacji zamówienia

Warunki płatności

1

BIOKOM SYSTEMS M. Sidor Spółka Jawna ul. Wspólna 3, 05-090 Janki

2 682,63 zł

Czas realizacji zamówienia – 5 dni kalendarzowe od otrzymania zamówienia

Sukcesywnie, od daty udzielenia zamówienia, tj. zawarcia umowy do 15.11.2018r, lub do wyczerpania wartości umowy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej

Płatności nastąpią w terminie do 30 dni kalendarzowych zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

 

CZĘŚĆ 5

Lp.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena w zł

(brutto)

Warunek DODATKOWO PUNKTOWANY: Czas realizacji zamówienia (max 28 dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia)

Termin realizacji zamówienia

Warunki płatności

1

SciencePlast Sp. z o.o.

ul. Szafarnia 11/F8

80-755 Gdańsk

11 860,99 zł

Czas realizacji zamówienia – 5 dni kalendarzowe od otrzymania zamówienia

Sukcesywnie, od daty udzielenia zamówienia, tj. zawarcia umowy do 15.11.2018r, lub do wyczerpania wartości umowy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej

Płatności nastąpią w terminie do 30 dni kalendarzowych zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

2

POLGEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

ul. Puszkina 80

92-516 Łódź

11 863,10 zł

Czas realizacji zamówienia – 5 dni kalendarzowe od otrzymania zamówienia

Sukcesywnie, od daty udzielenia zamówienia, tj. zawarcia umowy do 15.11.2018r, lub do wyczerpania wartości umowy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej

 

Płatności nastąpią w terminie do 30 dni kalendarzowych zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

3

VWR International Sp. z o.o. Biuro Handlowe Kraków

ul. Owocowa 6

30-434 Kraków

11 286,48 zł

Czas realizacji zamówienia – 3 dni kalendarzowe od otrzymania zamówienia

Sukcesywnie, od daty udzielenia zamówienia, tj. zawarcia umowy do 15.11.2018r, lub do wyczerpania wartości umowy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej

Płatności nastąpią w terminie do 30 dni kalendarzowych zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

 

CZĘŚĆ 6

Lp.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena w zł

(brutto)

Warunek DODATKOWO PUNKTOWANY: Czas realizacji zamówienia (max 28 dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia)

Termin realizacji zamówienia

Warunki płatności

1

CytoGen – Polska Sp. z o.o.

ul. Kuropatwińskiej 2

95-100 Zgierz

6 449,14 zł

Czas realizacji zamówienia – 5 dni kalendarzowe od otrzymania zamówienia

Sukcesywnie, od daty udzielenia zamówienia, tj. zawarcia umowy do 15.11.2018r, lub do wyczerpania wartości umowy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej

Płatności nastąpią w terminie do 30 dni kalendarzowych zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

2

SYMBIOS Sp. z o.o.

ul. Modrzewiowa 37

83-010 Straszyn

7 917,26 zł

Czas realizacji zamówienia – 14 dni kalendarzowe od otrzymania zamówienia

Sukcesywnie, od daty udzielenia zamówienia, tj. zawarcia umowy do 15.11.2018r, lub do wyczerpania wartości umowy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej

Płatności nastąpią w terminie do 30 dni kalendarzowych zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

3

SARSTEDT Sp. z o.o.

ul. Warszawska 25 Blizne Łaszczyńskiego

05-082 Stare Babice

4 428,00 zł

Czas realizacji zamówienia – 3 dni kalendarzowe od otrzymania zamówienia

Sukcesywnie, od daty udzielenia zamówienia, tj. zawarcia umowy do 15.11.2018r, lub do wyczerpania wartości umowy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej

Płatności nastąpią w terminie do 30 dni kalendarzowych zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

4

SciencePlast Sp. z o.o.

ul. Szafarnia 11/F8

80-755 Gdańsk

2 592,00 zł

Czas realizacji zamówienia – 5 dni kalendarzowe od otrzymania zamówienia

Sukcesywnie, od daty udzielenia zamówienia, tj. zawarcia umowy do 15.11.2018r, lub do wyczerpania wartości umowy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej

Płatności nastąpią w terminie do 30 dni kalendarzowych zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

5

POLGEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

ul. Puszkina 80

92-516 Łódź

8 610,00 zł

Czas realizacji zamówienia – 5 dni kalendarzowe od otrzymania zamówienia

Sukcesywnie, od daty udzielenia zamówienia, tj. zawarcia umowy do 15.11.2018r, lub do wyczerpania wartości umowy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej

Płatności nastąpią w terminie do 30 dni kalendarzowych zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

6

Smartlab s.c.

 ul. Jana Pawła II, Zelków

32-082 Bolechowice

4 104,00 zł

Czas realizacji zamówienia – 5 dni kalendarzowe od otrzymania zamówienia

Sukcesywnie, od daty udzielenia zamówienia, tj. zawarcia umowy do 15.11.2018r, lub do wyczerpania wartości umowy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej

Płatności nastąpią w terminie do 30 dni kalendarzowych zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

 

Zamawiający przypomina, iż Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum