Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacje po otwarciu ofert:

Sukcesywna dostawa odczynników do działalności dydaktycznej, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.20.2017

Informację opublikowano: 2017-04-27

Sprawa znak: 141.2711.20.2017

Nr wew. pisma: 141.2711.20.2017/4                                                           

Kraków, dnia 27.04.2017r.      

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164z pózn. zm.) na sukcesywną dostawę odczynników do działalności dydaktycznej, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, ogłoszonego w BZP nr 63796-2017 w dniu 11.04.2017r. oraz zmienionego w BZP nr 67487-2017 w dniu 18.04.2017r. i zmienionego w BZP nr 70044-2017 w dniu 20.04.2017r. i zmienionego w BZP nr 71219-2017 w dniu 21.04.2017r.

ZESTAWIENIE OTRZYMANYCH OFERT

 

 Lp.

Nazwa Wykonawcy

Kwota

termin płatności

sukcesywne wykonanie zamówienia w ciągu

Okres gwarancji

termin realizacji dostawy

 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia:
13 244,79 zł brutto z podziałem na części:

część 1: 1 814,40 zł

część 2: 8 450,10 zł

część 3: 2 980,29 zł

 

 

 

 

 

1

Argenta Sp. z o. o. Sp. K.

ul. Polska 114, 60-401 Poznań

część 1:
1 020,60 zł brutto

30 dni

12 miesięcy od daty zawarcia umowy

termin ważności nie krótszy niż ¾ terminu ważności określonego przez producenta

część 1:

3 dni robocze

2

VWR International

Sp. z o. o.

ul. Limbowa 5;
80-175 Gdańsk

 

część 2:
6 559,23 zł brutto

30 dni

12 miesięcy od daty zawarcia umowy

termin ważności nie krótszy niż ¾ terminu ważności określonego przez producenta

część 2:

7 dni roboczych

3

Life Technologies Polska Sp. z o. o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

część 2:
7 490,58 zł brutto

 część 3:
5 523,47 zł brutto

30 dni

12 miesięcy od daty zawarcia umowy

termin ważności nie krótszy niż ¾ terminu ważności określonego przez producenta

część 2:

5 dni roboczych

część 3:

5 dni roboczych

4

BioMaxima S.A. 

ul. Vetterów 5

20-277 Lublin

część 1:
885,60 zł brutto

30 dni

12 miesięcy od daty zawarcia umowy

termin ważności nie krótszy niż ¾ terminu ważności określonego przez producenta

część 1:

14 dni roboczych

 


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum