Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacje po otwarciu ofert:

Sukcesywne wykonywanie usług prania specjalistycznego oraz prania standardowego dla jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.19.2017

Informację opublikowano: 2017-06-02

141.2711.19.2017                                                                                                                                                                                                                           

Kraków, dn. 02.06.2017 r.

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na sukcesywne wykonywanie usług prania specjalistycznego oraz prania standardowego dla jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.

 

ZESTAWIENIE OFERT OTWARTYCH W DNIU 02.06.2017 r.

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 107 890,85 zł

Lp.

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin realizacji zamówienia

Czas na dostarczenie czystego asortymentu

Termin płatności faktur

Warunki płatności

1.

F.H.U. Kontrast

Jarosław Puda

Ul. Główna 31, 43-100 Tychy

64 579,92 zł

Sukcesywnie w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy

7 dni

30 dni

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

 


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum