Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacje po otwarciu ofert:

Dostawa komputera do analizy i przechowywania danych w związku z realizacją projektu pn.: "Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych" akronim CIRCULATE, nr umowy: STRATEGMED 2/265761/10/NCBR/2015 dla Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii UJ CM w Krakowie. Sprawa znak: 141.2715.10.2017

Informację opublikowano: 2017-06-09

Sprawa znak: 141.2715.10.2017                                                                                            Kraków, dn. 09.06.2017 r.

 

 

ZESTAWIENIE OFERT otwartych w dniu 09.06.2017 r.

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, pn.: „wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputera do analizy i przechowywania danych w związku z realizacją projektu pn.: "Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych" akronim CIRCULATE, nr umowy: STRATEGMED 2/265761/10/NCBR/2015 dla Katedry Immunologii Klinicznej Transplantologii UJ CM w Krakowie”, ogłoszenie opublikowano w biuletynie zamówień publicznych w dniu 2017-06-01 r., pod nr: 523440-N-2017

 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 11 210,33  zł brutto

 

Lp

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin realizacji zamówienia

Warunki płatności

 

Gwarancja

1.

IT Business Group Sp. z o.o., ul. Rydlówka 42c/5, 30-363 Kraków

8 327,10 zł

30 dni kalendarzowych

30 dniowy termin płatności

 

60 miesięcy

 

2.

 

Komputronik Biznes Sp. z o.o., ul. Wołczyńska 3, 60-003 Poznań

 

          9 987,60 zł

 

30 dni kalendarzowych

 

30 dniowy termin płatności

 

60 miesięcy

 

 
Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum