Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacje po otwarciu ofert:

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących, przeznaczonych do działalności dydaktycznej i administracyjnej, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie

Informację opublikowano: 2016-10-03

Sprawa znak: 141.2711.97.2016
Nr wew. pisma: 141.2711.97.2016/1

Kraków, dnia 03.10.2016r.
 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących przeznaczonych do działalności dydaktycznej i administracyjnej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie ogłoszonego w BZP w dn. 22.09.2016r. pod nr 311926-2016.

ZESTAWIENIE OTRZYMANYCH OFERT

 

 

Nazwa Wykonawcy

Kwota

termin płatności

sukcesywne wykonanie zamówienia w ciągu

Okres gwarancji jakości

Termin dostawy:

 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia:
268 247,51 zł brutto

 

 

 

 

Ilość punktów, które wykonawca może uzyskać w ramach kryterium „termin dostawy” zostaną obliczone na podstawie terminu zadeklarowanego w Formularzu oferty:

termin dostawy 2 dni – 0 pkt.

termin dostawy 1 dzień – 100 pkt.

1

P. W. MULTIKOM Adam Papierski

ul. Fabryczna 15

85-741 Bydgoszcz

617 768,83 zł brutto

30 dni

12 miesięcy

12 miesięcy

2 dni

2

Automatyka Biurowa Sp. z o. o.

Al. Prymasa Tysiąclecia 103

01-424 Warszawa

481 537,62 zł brutto

30 dni

12 miesięcy

12 miesięcy

1 dzień

3

PROOFFICE net.

ul. Łagiewnicka 33a

30-417 Kraków

336 822,69 zł brutto

30 dni

12 miesięcy

12 miesięcy

1 dzień

4

MAK Sp. z o. o.

ul. Kozacka 3

87-100 Toruń

210 409,95 zł brutto

30 dni

12 miesięcy

12 miesięcy

1 dzień

5

MCR electronics Piotr Bukowski

ul. Żwirki i Wigury 59/2

02-091 Warszawa

597 618,87 zł brutto

30 dni

12 miesięcy

12 miesięcy

1 dzień

6

JM Data sc Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak

ul. Trakt Lubelski 233,

04-667 Warszawa

303 097,83 zł brutto

30 dni

12 miesięcy

12 miesięcy

1 dzień

 


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum