Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacje po otwarciu ofert:

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych przeznaczonych do działalności dydaktycznej i administracyjnej, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie

Informację opublikowano: 2016-10-26

Sprawa znak: 141.2711.102.2016        

Nr wew. pisma: 141.2711.102.2016/3                                                                                    

Kraków, dnia 25.10.2016r.         

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pózn. zm.) na sukcesywną dostawę materiałów biurowych przeznaczonych do działalności dydaktycznej i administracyjnej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, ogłoszonego w BZP nr 324388-2016 w dniu 14.10.2016r. i zmienionego w dn. 18.10.2016r. pod nr 325536-2016.

 

ZESTAWIENIE OTRZYMANYCH OFERT

 

 

Nazwa Wykonawcy

Kwota

termin płatności

sukcesywne wykonanie zamówienia w ciągu

Okres gwarancji

Termin dostawy

Utworzenie platformy internetowej

 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia:
292 982,94 zł brutto z podziałem na części:

część 1: 132 554,75

część 2: 160 428,19

 

 

 

 

 

 

1

Przedsiębiorstwo Handlowe Biuro Plus Włodzimierz Leszczyński

ul. Bonarka 21

30-415 Kraków

część 1:

118 742,75 zł brutto

 

część 2:

152 183,12 zł brutto

część 1:

30 dni

 

część 2:

30 dni

część 1:

12 miesięcy

 

część 2:

12 miesięcy

część 1:

12 miesięcy

 

część 2:

12 miesięcy

część 1:

1 dzień roboczy

 

część 2:

1 dzień roboczy

część 1:

7 dni roboczych

 

część 2:

7 dni roboczych

2

ProOffice net

ul. Łagiewnicka 33a

30-417 Kraków

 

część 1:

118 590,92 zł brutto

 

część 2:

163 925,92 zł brutto

część 1:

30 dni

 

część 2:

30 dni

część 1:

12 miesięcy

 

część 2:

12 miesięcy

część 1:

12 miesięcy

 

część 2:

12 miesięcy

część 1:

1 dzień roboczy

 

część 2:

1 dzień roboczy

część 1:

7 dni roboczych

 

część 2:

7 dni roboczych


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum