Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacje po otwarciu ofert:

Wykonanie oprogramowania/systemu/aplikacji bazodanowej do gromadzenia, zarządzania i dystrybucji danych oraz monitoringu skuteczności terapeutycznej produktu leczniczego. spr. znak: 141.2711.69.2016

Informację opublikowano: 2016-10-26

Sprawa znak: 141.2711.69.2016

Nr wew. pisma: 141.2711.69.2016/3

Kraków, dnia 25.10.2016r.         

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na wykonanie oprogramowania/systemu/aplikacji bazodanowej do gromadzenia, zarządzania i dystrybucji danych oraz monitoringu skuteczności terapeutycznej produktu leczniczego, w związku z realizacją projektu „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” Akronim CIRCULATE, umowa nr: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015 zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 320810-2016 z dnia 10.10.2016r.

 

ZESTAWIENIE OTRZYMANYCH OFERT

 

 

Nazwa Wykonawcy

Kwota

termin płatności

termin realizacji etap I

Okres gwarancji jakości

Czas reakcji wsparcia technicznego na zgłaszane problemy:

 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia:
664 200,00 zł brutto

 

 

 

 

 

1

Aspello Sp. z o.o.,

Al. Gen. Józefa Hallera 80/2, 53-324 Wrocław

474 780,00 zł brutto

14 dni

do 4 miesięcy

24 miesiące

do 3 dni

2

NET PC Sp. z o.o.,

ul. Gradowa 11, 80-802 Gdańsk

514 386,00 zł brutto

14 dni

do 4 miesięcy

24 miesiące

do 3 dni

3

HOUSE – MED sp. z o.o.,

ul. Prof. M. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków

725 700,00 zł brutto

14 dni

do 4 miesięcy

24 miesiące

do 3 dni

4

Fabrity K2 Sp. z o.o.,

ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa

584 250,00 zł brutto

14 dni

do 5 miesięcy

24 miesiące

do 3 dni


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum