Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacje po otwarciu ofert:

Sukcesywna dostawa projektorów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.104.2016

Informację opublikowano: 2016-11-03

Sprawa znak: 141.2711.104.2016                                                      Kraków, dnia 02.11.2016r.                                

Nr wew. pisma: 141.2711.104.2016/2

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164z późn. zm.) na sukcesywną dostawę projektorów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, ogłoszonego w BZP nr 328670-2016 w dniu 21.10.2016r.

ZESTAWIENIE OTRZYMANYCH OFERT

  

Nazwa Wykonawcy

Kwota

termin płatności

sukcesywne wykonanie zamówienia w ciągu

Okres gwarancji projektora

Okres gwarancji na źródło światła

 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia:
89 862,07 zł brutto

 

 

 

 

 

1

SHADOK AV Piechuła Sp. k

ul. Wolności 404

41-806 Zabrze

82 311,60 zł brutto

21 dni

12 miesięcy

Projektor P1:
36 miesięcy

 

Projektor P2:

36 miesięcy

 

Projektor P3:

36 miesięcy

Projektor P1:

5 lat lub nie krócej niż 10 000 godzin

Projektor P2:
24 miesiące lub nie krócej niż 1000 godzin

Projektor P3:
24 miesiące lub nie krócej niż 1000 godzin

2

Zakłady Naukowo -Techniczne PROTEKO Sp. z o. o.

ul. Wrocławska 37A

30-011 Kraków

72 557,58 zł brutto

21 dni

12 miesięcy

Projektor P1:
60 miesięcy

 

Projektor P2:

36 miesięcy

 

Projektor P3:

36 miesięcy

Projektor P1:

5 lat lub nie krócej niż 10 000 godzin

Projektor P2:
24 miesiące lub nie krócej niż 1000 godzin

Projektor P3:
24 miesiące lub nie krócej niż 1000 godzin

3

3Logic Sp. z o. o.

ul. Zakopiańska 153

30-435 Kraków

108 033,45 zł brutto

21 dni

12 miesięcy

Projektor P1:
60 miesięcy

 

Projektor P2:

36 miesięcy

 

Projektor P3:

36 miesięcy

Projektor P1:

5 lat lub nie krócej niż 10 000 godzin

Projektor P2:
24 miesiące lub nie krócej niż 1000 godzin

Projektor P3:
24 miesiące lub nie krócej niż 1000 godzin


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum