Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacje po otwarciu ofert:

Sukcesywne świadczenie usługi cateringowej dla uczestników kursów lub spotkań organizowanych przez Zakład Dydaktyki Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.

Informację opublikowano: 2016-11-10

Sprawa znak: 141.2711.115.2016                                                                               Kraków, dnia 10.11.2016r.

Nr wew. pisma: 141.2711.115.2016/3

                                                                                                                                                                

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164z pózn. zm.) na sukcesywne świadczenie usługi cateringowej dla uczestników kursów lub spotkań organizowanych przez Zakład Dydaktyki Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, ogłoszonego w BZP nr 334942-2016 w dniu 02.11.2016 r.

 

ZESTAWIENIE OTRZYMANYCH OFERT

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Kwota

termin płatności

sukcesywne wykonanie zamówienia w ciągu

 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia:
24 095,29 zł brutto

 

 

 

1

HOTEL „LECH” PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE

Renata Lech, Jan Lech – Spółka Jawna

32-744 Łapczyca, Siedlec 151

19 565,00 zł brutto

21 dni

od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2017r. 

2

Pod Chochołami Cafe& Catering

Barbara Lampart – Hobczyk

ul. Św. Łazarza 16, 31-530 Kraków

18 680,94 zł brutto

21 dni

od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2017r. 

3

UpHotel s. c.

ul. Długa 13/1

58-500 Jelenia Góra

19 684,02 zł brutto

21 dni

od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2017r. 

 
Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum