Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacje po otwarciu ofert:

Wykonanie pakietu badań laboratoryjnych w próbkach krwi i materiałach hodowlanych oraz wymiana danych przy wykorzystaniu systemów informatycznych Zamawiającego i Wykonawcy. Numer referencyjny: 141.2711.100.2016

Informację opublikowano: 2016-11-10

Sprawa znak: 141.2711.100.2016                                                                       Kraków, dnia 10.11.2016r.

Nr wew. pisma: 141.2711.100.2016/2

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na wykonanie pakietu badań laboratoryjnych w próbkach krwi i materiałach hodowlanych oraz wymiana danych przy wykorzystaniu systemów informatycznych Zamawiającego i Wykonawcy w związku z realizacją projektu „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” Akronim CIRCULATE, umowa nr: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015”. Ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2016/S 191-343382 z dnia 04.10.2016r.

ZESTAWIENIE OTRZYMANYCH OFERT

 

 

 

Nazwa Wykonawcy

Kwota

termin płatności

sukcesywne wykonanie zamówienia

 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia:
863 952,00 zł brutto z podziałem na części:

część 1: 610 203,00

część 2: 253 749,00

 

 

 

1

Diagnostyka Sp. z o. o.

ul. prof. M. Życzkowskiego 16,

31-864 Kraków

 

część 1:

610 203,00 zł brutto

część 1: 21 dni

od daty zawarcia umowy do dnia 15 maja 2018r.
Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum