Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacje po otwarciu ofert:

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputera przenośnego dla potrzeb Katedry i Kliniki Urologii Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.

Informację opublikowano: 2016-11-16

 

Sprawa znak 141.2711.106.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Kraków, dnia 15.11.2016r.

                                                                                                                                                     

ZESTAWIENIE OFERT

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2015 r. poz. 2164)
na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputera przenośnego dla potrzeb Katedry i Kliniki Urologii Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, ogłoszonego w BZP nr 336514  – 2016 z dnia 04.11.2016r.

 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 5 473,67 zł brutto, w tym:

 

Lp.

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Okres gwarancji

Termin dostawy

Warunki płatności

1.

ZyCom Polska Sp. z o.o., ul. Puszczyka 9, 02-785 Warszawa

5 767,47 zł

12 miesięcy

do 4 dni robocze

30 dni

 

 

 

 

 

 

                                                                  …………………………………………………………………….

                                                                     Zamawiający


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum