Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacje po otwarciu ofert:

Kraków: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy sterylnego gotowego do użycia roztworu 20 % ludzkiej albuminy w płynie o objętości 10 ml w związku z realizacją projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015

Informację opublikowano: 2016-12-01

 

 Kraków dn. 01.12.2016 r.

Sprawa znak 141.2711.110.2016                                                                                                                                           

ZESTAWIENIE OFERT

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2015 r. poz. 2164)
na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej  dostawy sterylnego gotowego do użycia roztworu 20 % ludzkiej albuminy w płynie o objętości 10 ml w związku z realizacją projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, ogłoszonego w BZP nr 34861 – 2016 z dnia 22.11.2016r.

 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 10 125,00 zł brutto, w tym:

 

Lp.

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin dostawy

Warunki płatności

1.

ASCLEPIOS S.A, ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

10 125,00 zł

do 3 dni roboczych

30 dni

 

 

 

 

 

 

                                                                  …………………………………………………………………….

                                                                     Zamawiający
Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum