Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacje po otwarciu ofert:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy butelek laboratoryjnych w związku z realizacją projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia.

Informację opublikowano: 2016-12-05

Sprawa znak: 141.2711.109.2016                                                                                                Kraków, dnia 05.12.2016 r.

 

ZESTAWIENIE OFERT otwartych w dniu 01.12.2016 roku

Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 349015 – 2016 w dniu 22.11.2016r na sukcesywną dostawę butelek laboratoryjnych w związku z realizacją projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia.

              

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 106 169,39 zł brutto, w tym:

Na część I: 61443,15 zł brutto

Na część II 40720,54 zł brutto

Na część III: 4005,70 zł brutto

 

Część I przedmiotu zamówienia:

Lp

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin realizacji zamówienia

Warunki płatności

1.

Immunogen Polska Sp. z o.o.

Ul. Bernardyńska 16B/104

02-904 Warszawa

62 129,76 zł

sukcesywnie od daty zawarcia umowy do dnia 15.11.2018, partiami w zależności od zapotrzebowania do 10 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

2.

BIOKOM SYSTEMS M. Sidor Sp. J.

Ul. Wspólna 3, 05-090 Janki

47 705,55 zł

sukcesywnie od daty zawarcia umowy do dnia 15.11.2018, partiami w zależności od zapotrzebowania do 14 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

3.

VWR International Sp. Z o.o.

Ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk

51 106,50 zł

sukcesywnie od daty zawarcia umowy do dnia 15.11.2018, partiami w zależności od zapotrzebowania do 14 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

 

Część II przedmiotu zamówienia:

Lp

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin realizacji zamówienia

Warunki płatności

1.

Polgen Sp. z o.o. Sp. K.

Ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź

35 734,94 zł

sukcesywnie od daty zawarcia umowy do dnia 15.11.2018, partiami w zależności od zapotrzebowania do 28 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

2.

PPHU Genos s.c. Bogdan Kałużewski, Jadwiga Kałużewska, Tadeusz Kałużewski

Strońsko 20a, Zapolice 98-161

34 636,80 zł

sukcesywnie od daty zawarcia umowy do dnia 15.11.2018, partiami w zależności od zapotrzebowania do 14 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

3.

VWR International Sp. Z o.o.

Ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk

48 019,20 zł

sukcesywnie od daty zawarcia umowy do dnia 15.11.2018, partiami w zależności od zapotrzebowania do 21 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

 

 

W zakresie III części przedmiotu zamówienia nie wpłynęła żadna oferta.

                                                                                                                                                                                                                                          
Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum