Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacje po otwarciu ofert:

Wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usługi w zakresie obsługi logistycznej oraz rekrutacji pacjentów symulowanych do udziału w zajęciach dydaktycznych oraz egzaminach prowadzonych przez Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie.

Informację opublikowano: 2016-12-29

Sprawa znak 141.2711.134.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Kraków, dnia 29.12.2016r.

                                                                                                                                                     

ZESTAWIENIE OFERT

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2015 r. poz. 2164) na wyłonienie Wykonawcy usługi w zakresie obsługi logistycznej udziału pacjentów symulowanych w zajęciach dydaktycznych i egzaminach prowadzonych przez UJ CM oraz przeprowadzenia rekrutacji tych pacjentów, ogłoszonego w BZP nr 371907-2016 z dnia 21.12.2016 r.

 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 86 438,25 zł brutto, w tym:

 

Lp.

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Kryterium wykształcenie Pacjentów/

Pacjentów Anglojęzycznych

Kryterium doświadczenie Pacjentów/

Pacjentów Anglojęzycznych

Kryterium doświadczenie Aktorów

Kompetencje Aktorów/Aktorów anglojęzycznych

Warunki płatności

Termin wykonania

1.

HR Care Sp. z o.o., Sp. k.,

ul. Salwatorska 16/12

30-109 Kraków

 

63 099,00 zł

 

8 osób

 

24 osoby

 

5 osób

 

6 osób

 

 

21 dni

do dnia 30.06.2017 r., od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania jej wartości

 

 

 

 

 

 

                                                                  …………………………………………………………………….

                                                                     Zamawiający
Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum