Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacje po otwarciu ofert:

Sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych w związku z realizacją projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, odpowiednio w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia.

Informację opublikowano: 2017-01-10

Sprawa znak: 141.2711.120.2016                                                                                          Kraków, dn. 10.01.2017 r.

 

 

ZESTAWIENIE OFERT otwartych w dniu 09.01.2017 r.

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na sukcesywną dostawę materiałów zużywalnych w związku z realizacją projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, odpowiednio w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 373356-2016 z dnia 23.12.2016 r.

 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 25 100,88  zł brutto, w tym:

Na część I: 6 646,92 zł brutto

Na część II 10 107,72 zł brutto

Na część III: 5 715,36 zł brutto

Na część IV: 2 630,88 zł brutto

 

Część I przedmiotu zamówienia:

Lp

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin realizacji zamówienia

Warunki płatności

1.

Terumo BCT Polska Sp. z o.o.

ul. Hutnicza 14, 40-241 Katowice

6 646,92 zł

sukcesywnie od daty zawarcia umowy do dnia 30.06.2018, partiami w zależności od zapotrzebowania do 7 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

 

 

Część II przedmiotu zamówienia:

Lp

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin realizacji zamówienia

Warunki płatności

1.

Maco Pharma Polonia Sp. z o.o.

ul. Szwajcarska 22, 54-405 Wrocław

 

10 107,72 zł

sukcesywnie od daty zawarcia umowy do dnia 30.06.2018, partiami w zależności od zapotrzebowania do 7 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

 

 

Część III przedmiotu zamówienia:

Lp

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin realizacji zamówienia

Warunki płatności

1.

Maco Pharma Polonia Sp. z o.o.

ul. Szwajcarska 22, 54-405 Wrocław

 

5 715,36 zł

sukcesywnie od daty zawarcia umowy do dnia 30.06.2018, partiami w zależności od zapotrzebowania do 7 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

 

 

Część IV przedmiotu zamówienia:

Lp

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin realizacji zamówienia

Warunki płatności

1.

Maco Pharma Polonia Sp. z o.o.

ul. Szwajcarska 22, 54-405 Wrocław

 

2 630,88 zł

sukcesywnie od daty zawarcia umowy do dnia 30.06.2018, partiami w zależności od zapotrzebowania do 14 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

 

 

 

 
Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum