Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacje po otwarciu ofert:

Usługi sprzątania pomieszczeń wraz z dezynfekcją w Obiekcie Dydaktycznym UJ CM przy ul. Czystej 18

Informację opublikowano: 2017-01-16

 

Sprawa znak: 141.2711.133.2016

Kraków, dnia 16 stycznia 2017 r.

 

ZESTAWIENIE OFERT

 otwartych w dniu 13 stycznia 2017 roku

Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na: „wykonywanie usługi sprzątania pomieszczeń wraz z dezynfekcją w Obiekcie Dydaktycznym UJ CM przy ul. Czystej 18”

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 455 618,04 zł brutto

Lp

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania zamówienia

okres gwarancji

Warunki płatności

Ilość dodatkowo zatrudnionych osób

1.

Izan + Sp. z o.o.

Naprzód Service sp. z o.o.

285 665,28 zł

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

Nie dotyczy

30 dni kalendarzowych

10

 

 


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum