Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacje po otwarciu ofert:

Prenumerata czasopism zagranicznych na rok 2017 dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio od jednej do dwóch części przedmiotu zamówienia

Informację opublikowano: 2017-01-16

 

 

Sprawa znak: 141.2711.125.2016

Kraków, dnia 16 stycznia 2017 r.

ZESTAWIENIE OFERT

otwartych w dniu 13 stycznia 2017 r.

Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na: prenumeratę czasopism zagranicznych na rok 2017 dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.

Część I

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 75 164,94 Euro brutto

Lp

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania zamówienia

okres gwarancji

Warunki płatności

1.

ABE-IPS Sp. z o.o.

Grzybowska 37A

00-855 Warszawa

89 136,87 Euro

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

Nie dotyczy

30 dni kalendarzowych

 

 

Część II

 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 22 931,45 Euro brutto

 

 

Lp

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania zamówienia

okres gwarancji

Warunki płatności

1.

ABE-IPS Sp. z o.o.

Grzybowska 37A

00-855 Warszawa

28 386,72 Euro

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

Nie dotyczy

Dostawy skonsolidowane

2.

 

EBSCO Sp. z o.o.

Krakowskie Przedmieście 79

00-079 Warszawa

 

30 482,91 Euro

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

Nie dotyczy

Dostawy skonsolidowane

 

 


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum