Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacje po otwarciu ofert:

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputera do przechowywania danych w związku z realizacją projektu pn.: "Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych" akronim CIRCULATE, nr umowy: STRATEGMED 2/265761/10/NCBR/2015 dla Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii UJ CM w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.4.2017

Informację opublikowano: 2017-01-30

Sprawa znak: 141.2715.4.2017                                                                                

Nr wew. pisma: 141.2715.4.2017/1                                                                                      Kraków, dnia 27.01.2017 r.

 

 

ZESTAWIENIE OTRZYMANYCH OFERT

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na zakup i dostawę komputera do przechowywania danych w związku z realizacją projektu pn.: "Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych" akronim CIRCULATE, nr umowy: STRATEGMED 2/265761/10/NCBR/2015 dla Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii UJ CM w Krakowie, ogłoszonego w BZP nr 11230-2017 w dniu 19.01.2017 r.

 

 Lp.

Nazwa Wykonawcy

Kwota

Termin dostawy

Termin płatności

 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia:
14 504,01 zł brutto

 

 

 

1.

Crann Sp. z o.o.

w restrukturyzacji

ul. Solna 1/LU1

30-527 Kraków


15 190,50 zł brutto

28 dni kalendarzowych
od daty zawarcia umowy

30 dniowy termin płatności faktur

2.

Komputronik Biznes

Sp. z o.o.

ul. Wołczyńska 37

60-003 Poznań

Adres do korespondencji:

Ul. Walerego Slawka 3A

30-633 Kraków

13 850,00 zł brutto

49 dni kalendarzowych
od daty zawarcia umowy

30 dniowy termin płatności faktur

 

 
Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum