Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacje po otwarciu ofert:

Dostawa, montaż i instalacja laptopów, głośników komputerowych, projektorów, uchwytów sufitowych do projektorów, ekranów elektrycznych, kabli sygnałowych i napięciowych w korytkach, gniazd przyłączeniowych dla potrzeb realizacji projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.”.

Informację opublikowano: 2017-02-06

Sprawa znak: 141.2711.129.2016

Nr wew. pisma: 141.2711.129.2016/3

Kraków, dnia 6 lutego 2017 r.

 

ZESTAWIENIE OFERT

otwartych w dniu 2 lutego 2017 roku

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, pn.: „Dostawa, montaż i instalacja laptopów, głośników komputerowych, projektorów, uchwytów sufitowych do projektorów, ekranów elektrycznych, kabli sygnałowych i napięciowych w korytkach, gniazd przyłączeniowych dla potrzeb realizacji projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.”. Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.03.00-00-0006/15-00.

 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 52 976,50 zł brutto

 

Lp

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania zamówienia (dni)

okres gwarancji

Warunki płatności

  1.  

Grupa Invest Sp. z o.o., Giedlarowa, ul. Giedlarowa 99a, 37-300 Leżajsk

41 720,73 zł

13

Czas pracy lampy projektora WXGA: 5000 godzin lub nie krócej niż 1000 godzin

Czas pracy lampy projektora XGA: 5000 godzin lub nie krócej niż 1000 godzin

W pozostałym zakresie zgodnie z SIWZ

 

Zgodnie z SIWZ

2.

Optiserw Kraków Jarosław Pogwizd, Nowy Sącz, ul. Królowej Jadwigi 31, 33-300 Nowy Sącz

44 326,74 zł

14

Czas pracy lampy projektora WXGA: 24 miesiące lub nie krócej niż 1000 godzin

Czas pracy lampy projektora XGA: 24 miesiące lub nie krócej niż 1000 godzin

W pozostałym zakresie zgodnie z SIWZ  

Zgodnie z SIWZ

3.

SHADOK AV Piechuła Sp. K, Zabrze, ul. Wolności 404, 41-806 Zabrze

52 865,40 zł

14

Czas pracy lampy projektora WXGA: 24 miesiące lub nie krócej niż 1000 godzin

Czas pracy lampy projektora XGA: 24 miesiące lub nie krócej niż 1000 godzin

W pozostałym zakresie zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

4.

Progress Systemy Komputerowe sp. z o.o., Kraków, al. Mickiweicza 

42 890,33 zł

14

Czas pracy lampy projektora WXGA: 24 miesiące lub nie krócej niż 1000 godzin

Czas pracy lampy projektora XGA: 24 miesiące lub nie krócej niż 1000 godzin

W pozostałym zakresie zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

5.

COM Michał Karczewski, Warszawa, ul. Rembielińska 3/8

47 150,00 zł

14

Czas pracy lampy projektora WXGA: 12 miesięcy lub nie krócej niż 1000 godzin

Czas pracy lampy projektora XGA: 12 miesięcy lub nie krócej niż 1000 godzin

W pozostałym zakresie zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

6.

Zakład Systemów Komputerowych ZSK sp. z o.o., Kraków, ul. Wadowicka 12, 30-415 Kraków

52 952,16 zł

14

Czas pracy lampy projektora WXGA: 24 miesiące lub nie krócej niż 1000 godzin

Czas pracy lampy projektora XGA: 24 miesiące lub nie krócej niż 1000 godzin

W pozostałym zakresie zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

7.

Zakłady Naukowo Techniczne PROTEKO sp. z o.o., Kraków, Wrocławska 37A

48 456,22 zł

14

Czas pracy lampy projektora WXGA: 24 miesiące lub nie krócej niż 1000 godzin

Czas pracy lampy projektora XGA: 24 miesiące lub nie krócej niż 1000 godzin

W pozostałym zakresie zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

8.

KEYSYSTEM sp. z o.o., Chyżne, Chyżne 127A,

59 331,51 zł

14

Czas pracy lampy projektora WXGA: 24 miesiące lub nie krócej niż 1000 godzin

Czas pracy lampy projektora XGA: 24 miesiące lub nie krócej niż 1000 godzin

W pozostałym zakresie zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

 

……………………………………..

Zamawiający

 

 
Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum