Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacje po otwarciu ofert:

Sukcesywna dostawa odczynników do izolacji i hodowli MSC w ramach realizacji projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia.

Informację opublikowano: 2017-02-20

Sprawa znak: 141.2715.1.2017                                                                                               Kraków, dn. 20.02.2017 r.

 

 

ZESTAWIENIE OFERT otwartych w dniu 17.02.2017 r.

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na sukcesywną dostawę odczynników do izolacji i hodowli MSC w ramach realizacji projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 21357-2017 z dnia 07.02.2017 r.

 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia 116 581,04 zł brutto, w tym:

Na część I: 40 131,83 zł brutto

Na część II: 47 601,62 zł brutto

Na część III: 28 847,60 zł brutto

 

Część I przedmiotu zamówienia:

Lp

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin realizacji zamówienia

Warunki płatności

1.

CytoGen Polska Sp. z o.o.

ul. S. Kuropatwińskiej 2

95-100 Zgierz

30 725,40 zł

sukcesywnie od daty zawarcia umowy do dnia 30.06.2018, partiami w zależności od zapotrzebowania do 5 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

2.

GE Medical Systems Polska Sp. z o.o.

ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa

21 635,70 zł

sukcesywnie od daty zawarcia umowy do dnia 30.06.2018, partiami w zależności od zapotrzebowania do 2 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

3.

Bio-Lab Sp. z o.o.

ul. Tczewska 27 c, 83-031 Łęgowo

22 828,80 zł

sukcesywnie od daty zawarcia umowy do dnia 30.06.2018, partiami w zależności od zapotrzebowania do 7 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

4.

CELLLAB Krzysztof Grabowski

ul. Jagielska 29a, 02-886 Warszawa

30 627,00 zł

sukcesywnie od daty zawarcia umowy do dnia 30.06.2018, partiami w zależności od zapotrzebowania do 14 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

5.

IMMUNIQ Beata Solon-Gogol

ul. Sąsiedzka 1, 44-240 Żory

34 440,00 zł

sukcesywnie od daty zawarcia umowy do dnia 30.06.2018, partiami w zależności od zapotrzebowania do 7 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

 

 

Część II przedmiotu zamówienia:

Lp

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin realizacji zamówienia

Warunki płatności

1.

CytoGen Polska Sp. z o.o.

ul. S. Kuropatwińskiej 2

95-100 Zgierz

32 349,00 zł

sukcesywnie od daty zawarcia umowy do dnia 30.06.2018, partiami w zależności od zapotrzebowania do 5 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

2.

IMMUNIQ Beata Solon-Gogol

ul. Sąsiedzka 1, 44-240 Żory

34 440,00 zł

sukcesywnie od daty zawarcia umowy do dnia 30.06.2018, partiami w zależności od zapotrzebowania do 7 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

 

 

Część III przedmiotu zamówienia:

Lp

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin realizacji zamówienia

Warunki płatności

1.

Bio-Lab Sp. z o.o.

ul. Tczewska 27 c, 83-031 Łęgowo

13 077,36 zł

sukcesywnie od daty zawarcia umowy do dnia 30.06.2018, partiami w zależności od zapotrzebowania do 7 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

2.

IMMUNIQ Beata Solon-Gogol

ul. Sąsiedzka 1, 44-240 Żory

15 990,00 zł

sukcesywnie od daty zawarcia umowy do dnia 30.06.2018, partiami w zależności od zapotrzebowania do 7 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

 

 

 

 

 
Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum