Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacje po otwarciu ofert:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac polegających na remoncie biblioteki wraz z wymianą stolarki okiennej (3 sztuk) zlokalizowanej na I-szym piętrze budynku oraz remont dwóch sal wykładowych nr 18 i 18A na parterze budynku w zespole budynków Szpitala Uniwersyteckiego UJ CM przy ul. Botanicznej 3 w Krakowie.

Informację opublikowano: 2017-02-22

Sprawa znak 141.2711.1.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Kraków, dnia 22.02.2017r.

                                                                                                                                                     

ZESTAWIENIE OFERT

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), na     wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac polegających na remoncie biblioteki wraz z wymianą stolarki okiennej (3 sztuk) zlokalizowanej na I-szym piętrze budynku oraz remont dwóch sal wykładowych nr 18 i 18A na parterze budynku w zespole budynków Szpitala Uniwersyteckiego UJ CM przy ul. Botanicznej 3 w Krakowie, ogłoszonego w BZP nr 25117 - 2017 z dnia 2017-02-14 r.

 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 199 692,63 zł brutto:

 

Lp.

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Okres gwarancji i rękojmi

 

 

Termin wykonania zamówienia

 

 

Termin płatności

1.

Zakład Remontowo Budowlany „BETKAN” Sp. Jawna Janusz Mędrala, Zdzisław Serafin, ul. Ostatnia 1c, 31-444 Kraków

 

 

183 270,00 zł

60 miesięcy

do 2 miesięcy, licząc od dnia udzielenia zamówienia

do 30 dni

2.

Firma Usługowo – Handlowa EL-DOR Jacek Pohorelsky, ul. Sewera 2A, 30-134 Kraków

186 960,00 zł

60 miesięcy

do 2 miesięcy, licząc od dnia udzielenia zamówienia

do 30 dni

3.

Konsorcjum Firm: Stambud Sp. z o.o., ul. Podlas 11, Nawojowa Góra, 32-065 Krzeszowice (Lider), 2K – Budownictwo Sp. z o.o., Sp. k., Morawica 286, 32-084 Morawica

194 170,76 zł

60 miesięcy

do 2 miesięcy, licząc od dnia udzielenia zamówienia

do 30 dni

 

 

 


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum