Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 

Kontakt

Kontakt do Działu

ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
e-mail: dzp@cm-uj.krakow.pl

tel.: 12 433 27 29
tel.: 12 433 27 30 - 32
fax: 12 398 37 01


Zadania jednostki:

 1. Obsługa formalnoprawna postępowań o udzielenie zamówienia publicznego tj:
  • przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia od strony formalnej;
  • opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
  • zamieszczenie ogłoszeń dotyczących postępowania;
  • udział w pracach Komisji Przetargowych zgodnie z powierzonym zakresem czynności;
  • przygotowywanie i wysyłanie korespondencji do wykonawców w sprawach związanych z prowadzonym postępowaniem;
  • przeprowadzenie na bieżąco protokołu postępowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
  • prowadzenie negocjacji w trybach ustawowych, w zakres których wchodzą negocjacje
  • zabezpieczenie dokumentacji postępowania po zakończeniu procedury i przekazanie jej do archiwum.
 2. Prowadzenie rejestru wniosków o udzielenie zamówienia.
 3. Pomoc w zakresie wypełnienia wniosków o udzielenie zamówienia.
 4. Udzielanie informacji dotyczących procedur udzielania zamówień publicznych w UJ CM

P.o. Kierownika Działu
mgr Wojciech Kochan
e-mail: wojciech.kochan@uj.edu.pl
tel.: 601 430 990
fax: 12 398 37 01
 • Koordynacja i nadzór pracy Działu Zamówień Publicznych UJ CM;
 • Współpraca z jednostkami UJ CM;
 • Wypełnianie obowiązków związanych z udzielaniem zamówień publicznych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i zarządzeń wewnętrznych UJ CM;
 • Współprzygotowywanie pod względem formalno-prawnym oraz obsługa formalno-prawna postępowań o udzielenie zamówień publicznych;

Zastępca Kierownika Działu
mgr Katarzyna Wiszowata
e-mail: kwiszowa@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 433 27 28
fax: 12 398 37 01
Obsługa formalno – prawna postępowań o udzielenie zamówienia publicznego tj:
 • przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia od strony formalnej;
 • opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 • zamieszczenie ogłoszeń dotyczących postępowania;
 • udział w pracach Komisji Przetargowej zgodnie z powierzonym zakresem czynności;
 • przygotowanie i wysyłanie korespondencji do wykonawców w sprawach związanych z prowadzonym postępowaniem;
 • prowadzenie na bieżąco protokołu postępowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • prowadzenie negocjacji w trybach ustawowych w zakres których wchodzą negocjacje;
 • zabezpieczenie dokumentacji postępowania po zakończeniu procedury i przekazanie jej do archiwum.

mgr inż. Agnieszka Bajda-Seruga
e-mail: agnieszka.bajda-seruga@uj.edu.pl
tel.: 12 433 27 31
fax: 12 398 37 01
Prowadzenie rejestru wniosków o udzielenie zamówienia;

Obsługa formalno – prawna postępowań o udzielenie zamówienia publicznego tj:
 • przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia od strony formalnej;
 • opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 • zamieszczenie ogłoszeń dotyczących postępowania;
 • udział w pracach Komisji Przetargowej zgodnie z powierzonym zakresem czynności;
 • przygotowanie i wysyłanie korespondencji do wykonawców w sprawach związanych z prowadzonym postępowaniem;
 • prowadzenie na bieżąco protokołu postępowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • prowadzenie negocjacji w trybach ustawowych w zakres których wchodzą negocjacje;
 • zabezpieczenie dokumentacji postępowania po zakończeniu procedury i przekazanie jej do archiwum.

mgr Katarzyna Gorączko
e-mail: katarzyna.goraczko@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 433 27 30
fax: 12 398 37 01
Prowadzenie rejestru wniosków o udzielenie zamówienia;

Obsługa formalno – prawna postępowań o udzielenie zamówienia publicznego tj:
 • przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia od strony formalnej;
 • opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 • zamieszczenie ogłoszeń dotyczących postępowania;
 • udział w pracach Komisji Przetargowej zgodnie z powierzonym zakresem czynności;
 • przygotowanie i wysyłanie korespondencji do wykonawców w sprawach związanych z prowadzonym postępowaniem;
 • prowadzenie na bieżąco protokołu postępowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • prowadzenie negocjacji w trybach ustawowych w zakres których wchodzą negocjacje;
 • zabezpieczenie dokumentacji postępowania po zakończeniu procedury i przekazanie jej do archiwum.

mgr Małgorzata Jasek
e-mail: m.jasek@uj.edu.pl
tel.: 12 433 27 31
fax: 12 398 37 01
Prowadzenie rejestru wniosków o udzielenie zamówienia;

Obsługa formalno – prawna postępowań o udzielenie zamówienia publicznego tj:
 • przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia od strony formalnej;
 • opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 • zamieszczenie ogłoszeń dotyczących postępowania;
 • udział w pracach Komisji Przetargowej zgodnie z powierzonym zakresem czynności;
 • przygotowanie i wysyłanie korespondencji do wykonawców w sprawach związanych z prowadzonym postępowaniem;
 • prowadzenie na bieżąco protokołu postępowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • prowadzenie negocjacji w trybach ustawowych w zakres których wchodzą negocjacje;
 • zabezpieczenie dokumentacji postępowania po zakończeniu procedury i przekazanie jej do archiwum.

mgr Urszula Łapczyńska
e-mail: urszula.lapczynska@uj.edu.pl
tel.: 12 433 27 29
fax: 12 398 37 01
Prowadzenie rejestru wniosków o udzielenie zamówienia;

Obsługa formalno – prawna postępowań o udzielenie zamówienia publicznego tj:
 • przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia od strony formalnej;
 • opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 • zamieszczenie ogłoszeń dotyczących postępowania;
 • udział w pracach Komisji Przetargowej zgodnie z powierzonym zakresem czynności;
 • przygotowanie i wysyłanie korespondencji do wykonawców w sprawach związanych z prowadzonym postępowaniem;
 • prowadzenie na bieżąco protokołu postępowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • prowadzenie negocjacji w trybach ustawowych w zakres których wchodzą negocjacje;
 • zabezpieczenie dokumentacji postępowania po zakończeniu procedury i przekazanie jej do archiwum.

mgr Karol Pieróg
e-mail: karol.pierog@uj.edu.pl
tel.: 12 433 27 29
fax: 12 398 37 01
Prowadzenie rejestru wniosków o udzielenie zamówienia;

Obsługa formalno – prawna postępowań o udzielenie zamówienia publicznego tj:
 • przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia od strony formalnej;
 • opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 • zamieszczenie ogłoszeń dotyczących postępowania;
 • udział w pracach Komisji Przetargowej zgodnie z powierzonym zakresem czynności;
 • przygotowanie i wysyłanie korespondencji do wykonawców w sprawach związanych z prowadzonym postępowaniem;
 • prowadzenie na bieżąco protokołu postępowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • prowadzenie negocjacji w trybach ustawowych w zakres których wchodzą negocjacje;
 • zabezpieczenie dokumentacji postępowania po zakończeniu procedury i przekazanie jej do archiwum.


mgr Marcin Wąs
e-mail: m.was@uj.edu.pl
tel.: 12 433 27 30
fax: 12 398 37 01
Prowadzenie rejestru wniosków o udzielenie zamówienia;

Obsługa formalno – prawna postępowań o udzielenie zamówienia publicznego tj:
 • przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia od strony formalnej;
 • opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 • zamieszczenie ogłoszeń dotyczących postępowania;
 • udział w pracach Komisji Przetargowej zgodnie z powierzonym zakresem czynności;
 • przygotowanie i wysyłanie korespondencji do wykonawców w sprawach związanych z prowadzonym postępowaniem;
 • prowadzenie na bieżąco protokołu postępowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • prowadzenie negocjacji w trybach ustawowych w zakres których wchodzą negocjacje;
 • zabezpieczenie dokumentacji postępowania po zakończeniu procedury i przekazanie jej do archiwum.


mgr Dorota Bochenek
e-mail: dorota.bochenek@uj.edu.pl
tel.: 12 433 27 32
fax: 12 398 37 01
Prowadzenie rejestru wniosków o udzielenie zamówienia;

Obsługa formalno – prawna postępowań o udzielenie zamówienia publicznego tj:
 • przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia od strony formalnej;
 • opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 • zamieszczenie ogłoszeń dotyczących postępowania;
 • udział w pracach Komisji Przetargowej zgodnie z powierzonym zakresem czynności;
 • przygotowanie i wysyłanie korespondencji do wykonawców w sprawach związanych z prowadzonym postępowaniem;
 • prowadzenie na bieżąco protokołu postępowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • prowadzenie negocjacji w trybach ustawowych w zakres których wchodzą negocjacje;
 • zabezpieczenie dokumentacji postępowania po zakończeniu procedury i przekazanie jej do archiwum.


 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum