Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 

Aktualne postępowania poniżej progów

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi bufetowej i kawiarnianej dla uczestników Międzynarodowego Kursu Urologii Dziecięcej ESPU „15th Educational Committee Annual Course” w terminie: 15-16 września 2017 organizowanego przez Klinikę Urologii Dziecięcej UJ CM we współpracy z Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ.. Znak sprawy 141.2711.49.2017.
Termin składania ofert:2017-08-18 10:00


Włonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera przenośnego przeznaczonego do mobilnej naukowo-badawczej pracy z systemem wykazującym się kompatybilnością z wykorzystywanymi programami. Znak sprawy 141.2713.19.2017.
Termin składania ofert:2017-08-09 10:00


Jednorazowa dostawy odczynników do eksperymentów in vivo w ramach realizacji projektu pt. ”Ligandy receptorów 5-HT6 jako dodatek do przeciwpsychotycznej terapii schizofrenii – wpływ na masę ciała, parametry metaboliczne, zaburzenia kognitywne, zaburzenia nastroju”, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. Znak sprawy 141.2713.18.2017.
Termin składania ofert:2017-07-20 10:00


Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawa miografu naczyniowego 4 - komorowego z oprzyrządowaniem dla Katedry Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi UJ CM w Krakowie. Znak sprawy: 141.2713.17.2017.
Termin składania ofert:2017-07-06 10:00


Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy odczynników i zestawów do oznaczania ekspresji genów dla Zakładu Immunologii Klinicznej, Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii, Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM. Znak sprawy: 141.2713.16.2017.
Termin składania ofert:2017-06-23 11:00


Dostawa czytnika żeli DNA i membran stosowanych w metodzie Western blot dla Katedry Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi UJ CM w Krakowie. Znak sprawy: 141.2713.13.2017.
Termin składania ofert:2017-06-21 10:00


Dostawa zestawu do cyfrowej rejestracji i analizy obrazów z wykorzystaniem immunofluorescencji dla Katedry Neurologii UJ CM w Krakowie. Znak sprawy: 141.2713.15.2017.
Termin składania ofert:2017-06-14 10:00


Dostawa odczynników do cytometrii przepływowej, odczynników biologicznych i chemicznych, odczynników Real-time PCR, przeciwciał w związku z realizacją projektu: „Rola okołonaczyniowej tkanki tłuszczowej w regulacji dysfunkcji naczyniowej i nadciśnienia” dla Katedry Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do czternastu części zamówienia. Znak sprawy: 141.2713.14.2017.
Termin składania ofert:2017-06-08 11:00


Dostawa odczynników i zestawów do oznaczania ekspresji genów dla Zakładu Immunologii Klinicznej, Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii, Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM. Znak sprawy: 141.2713.11.2017.
Termin składania ofert:2017-06-08 11:00


Świadczenie usługi cateringowej po zakończeniu uroczystości rozdania dyplomów studentom Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców UJ CM w dniu 24 czerwca 2017 r. Znak sprawy: 141.2711.12.2017.
Termin składania ofert:2017-06-02 10:00


Dostawa zautomatyzowanego systemu przepływu laminarnego wraz z mikroskopem fluorescencyjnym do analizy adhezji komórek, dla Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii UJ CM, Zakładu Immunologii Klinicznej, zlokalizowanego przy ul. Wielickiej 265, 30-663 Kraków. Znak sprawy: 141.2713.9.2017.
Termin składania ofert:2017-05-26 10:00


Dostawa aparatu do eksperymentalnego wyznaczania parametru SPF (Sun Protection Factor) metodą in vitro dla Zakładu Biochemii Farmaceutycznej, Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Znak sprawy: 141.2713.5.2017.
Termin składania ofert:2017-05-25 10:00


Dostawa odczynników i zestawów do oznaczania profilu ekspresji miRNA dla Zakładu Immunologii Klinicznej, Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii, Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM. Sprawa znak 141.2713.10.2017
Termin składania ofert:2017-05-22 11:00


Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy odczynników i zestawów do oznaczania profilu ekspresji miRNA dla Zakładu Immunologii Klinicznej, Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii, Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM. Sprawa znak: 141.2713.6.2017.
Termin składania ofert:2017-05-12 11:00


Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi cateringowej podczas Uroczystości rozdania dyplomów dla studentów Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców UJ CM w dniu 20 maja 2017r. Znak sprawy: 141.2711.11.2017.
Termin składania ofert:2017-04-21 10:00


Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi bufetowej i kawiarnianej dla uczestników Konferencji „35-lecie Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego" w terminie: 12 maja 2017 organizowanej przez Klinikę Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii UJ CM w ramach KNOW - Zadanie nr 1 Dofinansowanie organizacji konferencji naukowych. Sprawa znak: 141.2711.13.2017.
Termin składania ofert:2017-04-18 11:00


Przeprowadzenie badań terenowych metodą wywiadu bezpośredniego na reprezentatywnej próbie osób w wieku 65+ zamieszkujących w środowisku domowym w województwie małopolskim w oparciu o dostarczony przez Zamawiającego kwestionariusz CAPI w ramach realizacji projektu Zaniedbanie i samozaniedbanie osób starszych - wyzwania dla opiekunów formalnych i nieformalnych oraz dla profesjonalistów medycznych i społecznych systemu ochrony zdrowia i pomocy społeczne dla Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej UJ CM, ul. Kopernika 7A, 31-034 Kraków. Znak sprawy: 141.2713.4.2017.
Termin składania ofert:2017-04-05 11:00


Jednorazowa dostawa odczynników do wykonywania oznaczeń wysokoprzepustowymi metodami skriningowymi dla projektu pn.: „Ocena mechanizmów molekularnych działania terapii podciśnieniowej w leczeniu owrzodzeń neuropatycznych w zespole stopy cukrzycowej”. Znak sprawy: 141.2713.3.2017.
Termin składania ofert:2017-03-21 11:00


Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi bufetowej i kawiarnianej dla uczestników Konferencji „Opieka u kresu życia nad osobami starszymi w placówkach opiekuńczych” w terminie 31 marca – 1 kwietnia 2017 organizowanej przez Katedrę Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej UJ CM w Krakowie. Znak sprawy: 141.2711.8.2017
Termin składania ofert:2017-03-17 10:00


Jednorazowa dostawa odczynników do wykonywania oznaczeń wysokoprzepustowymi metodami skriningowymi dla Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, ul. Kopernika 15, 31-501 Kraków. Znak sprawy: 141.2713.2.2017
Termin składania ofert:2017-03-10 11:00


Świadczenie usługi cateringowej dla uczestników kursów organizowanych przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Znak sprawy: 141.2711.4.2017
Termin składania ofert:2017-03-09 11:00


Wyłonienie Wykonawcy na wykonywanie usługi polegającej na organizacji i przeprowadzaniu rekrutacji kandydatów na studentów (zwanych dalej „kandydatami”) z krajów skandynawskich na kierunek lekarski (sześcioletni program dla absolwentów szkół średnich (MD-Medical doctor program for high school graduates)) i kierunek lekarsko-dentystyczny (pięcioletni program dla absolwentów szkół średnich (DDS-Doctor of dental surgery program for high school graduates)) prowadzonych w języku angielskim na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców na każdy rok akademicki 2017/18, 2018/19, 2019/20 oraz 2020/21. Sprawa znak: 141.2711.3.2017
Termin składania ofert:2017-02-14 11:00


Wyłonienie Wykonawcy w zakresie jednorazowej dostawy odczynników do analizy regulacji materiału genetycznego u pacjentów zakwalifikowanych do projektu przy wykorzystaniu platformy Illumina dla Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, ul. Kopernika 15, 31-501 Kraków. Sprawa znak: 141.2713.1.2017.
Termin składania ofert:2017-02-06 11:00


Dostawa macierzy DNA do realizacji projektu pn. "Poszukiwanie wariantów genetycznych związanych z narastaniem masy ciała w ciąży u pacjentek z cukrzycą typu 1 przy zastosowaniu metody badania asocjacyjnego całego genomu". Sprawa znak: 141.2713.23.2016.
Termin składania ofert:2017-02-02 10:00


Wyłonienie Wykonawcy w zakresie jednorazowej dostawy odczynników do analizy regulacji materiału genetycznego u pacjentów zakwalifikowanych do projektu naukowo-badawczego przy wykorzystaniu platformy Illumina dla Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, ul. Kopernika 15, 31-501 Kraków. Sprawa znak: 141.2713.24.2016.
Termin składania ofert:2017-01-20 11:00


Wyłonienie Wykonawcy na wykonywanie usługi polegającej na organizacji i przeprowadzaniu rekrutacji kandydatów na studentów (zwanych dalej „kandydatami”) z krajów skandynawskich na kierunek lekarski (sześcioletni program dla absolwentów szkół średnich (MD-Medical doctor program for high school graduates)) i kierunek lekarsko-dentystyczny (pięcioletni program dla absolwentów szkół średnich (DDS-Doctor of dental surgery program for high school graduates)) prowadzonych w języku angielskim na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców na każdy rok akademicki 2017/18, 2018/19, 2019/20 oraz 2020/21. Znak sprawy: 141.2711.136.2016.
Termin składania ofert:2017-02-01 11:00


Wyłonienie Wykonawcy w zakresie przeprowadzenia badań terenowych metodą wywiadu bezpośredniego na reprezentatywnej próbie osób w wieku 65+ zamieszkujących w środowisku domowym w województwie małopolskim w oparciu o dostarczony przez Zamawiającego kwestionariusz CAPI w ramach realizacji projektu Zaniedbanie i samozaniedbanie osób starszych - wyzwania dla opiekunów formalnych i nieformalnych oraz dla profesjonalistów medycznych i społecznych systemu ochrony zdrowia i pomocy społeczne dla Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej UJ CM, ul. Kopernika 7A, 31-034 Kraków. Sprawa znak 141.2713.20.2016.
Termin składania ofert:2017-01-26 12:00


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw odczynników i zestawów do oznaczania profilu ekspresji miRNA dla Zakładu Immunologii Klinicznej, Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii, Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM. Sprawa znak: 141.2713.15.2016.
Termin składania ofert:2016-12-23 10:00


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników do eksperymentów in vivo w ramach realizacji projektu pt.: „Ligandy receptorów 5-HT6 jako dodatek do przeciwpsychotycznej terapii schizofrenii – wpływ na masę ciała, parametry metaboliczne, zaburzenia kognitywne, zaburzenia nastroju” dla Zakładu Farmacji Klinicznej Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. Medyczna 9 30-688 Kraków. Sprawa znak: 141.2713.21.2016.
Termin składania ofert:2016-12-28 10:00


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy systemu do chromatografii błyskawicznej (flash) z detektorem ELS/UV/UV-Vis z wyposażeniem dla Zakładu Chemii Leków, Katedry Chemii Farmaceutycznej UJ CM, ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków. Sprawa znak: 141.2713.19.2016.
Termin składania ofert:2016-12-14 10:00


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy przeciwciał dla Katedry Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. Sprawa znak: 141.2713.22.2016.
Termin składania ofert:2016-12-07 11:00


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw odczynników i zestawów do profilowania ekspresji cząsteczek microRNA w badanych próbkach w związku z realizacją projektu pn.: „Epigenetyczne podłoże zwiększonej podatności na zakażenia wirusami z rodziny Herpesviridae - badanie roli microRNA u pacjentów z podejrzeniem pierwotnych niedoborów odporności" dla Zakładu Immunologii Klinicznej, Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii, Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków. Znak sprawy: 141.2713.18.2016.
Termin składania ofert:2016-12-06 12:00


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mikromacierzy wraz z odczynnikami w związku z realizacją projektu „Prematurity epigenome and proteome as a clue for prediction of prematurity complications” NEOMICS, nr umowy Pol-Nor/196065/54/2013 dla Zakładu Genetyki Medycznej, Katedry Pediatrii, Wydziału Lekarskiego UJ CM, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków 30-663 Kraków. Sprawa znak: 141.2713.16.2016.
Termin składania ofert:2016-12-02 10:00


 

 

   © 2017 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum