Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Aktualne postępowania poniżej progówOgłoszenie o udzielanym zamówieniu


Ogłoszenie o braku udzielenia zamówieniaInformacja o unieważnieniu postępowania

Oznaczenie:141.2713.11.2017
Temat:Dostawa odczynników i zestawów do oznaczania ekspresji genów dla Zakładu Immunologii Klinicznej, Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii, Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM


Oznaczenie:141.2713.6.2017
Temat:Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy odczynników i zestawów do oznaczania profilu ekspresji miRNA dla Zakładu Immunologii Klinicznej, Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii, Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM


Informacje po otwarciu ofert

Oznaczenie:141.2713.1.2017
Temat: Jednorazowa dostawa odczynników do analizy regulacji materiału genetycznego u pacjentów zakwalifikowanych do projektu naukowo-badawczego przy wykorzystaniu platformy Illumina dla Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, ul. Kopernika 15, 31-501 Kraków. Numer sprawy 141.2713.1.2017


Oznaczenie:141.2711.3.2017
Temat: Wyłonienie Wykonawcy na wykonywanie usługi polegającej na organizacji i przeprowadzaniu rekrutacji kandydatów na studentów (zwanych dalej „kandydatami”) z krajów skandynawskich na kierunek lekarski (sześcioletni program dla absolwentów szkół średnich (MD-Medical doctor program for high school graduates)) i kierunek lekarsko-dentystyczny (pięcioletni program dla absolwentów szkół średnich (DDS-Doctor of dental surgery program for high school graduates)) prowadzonych w języku angielskim na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców na każdy rok akademicki 2017/18, 2018/19, 2019/20 oraz 2020/21. Sprawa znak:141.2711.3.2017


Oznaczenie:141.2713.2.2017
Temat: Jednorazowa dostawa odczynników do wykonywania oznaczeń wysokoprzepustowymi metodami skriningowymi dla Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, ul. Kopernika 15, 31-501 Kraków. Znak sprawy: 141.2713.2.2017


Oznaczenie:141.2711.8.2017
Temat:Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi bufetowej i kawiarnianej dla uczestników Konferencji „Opieka u kresu życia nad osobami starszymi w placówkach opiekuńczych” w terminie 31 marca – 1 kwietnia 2017 organizowanej przez Katedrę Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej UJ CM w Krakowie. Sprawa znak:141.2711.8.2017


Oznaczenie:141.2713.3.2017
Temat:Jednorazowa dostawa odczynników do wykonywania oznaczeń wysokoprzepustowymi metodami skriningowymi dla projektu pn.: „Ocena mechanizmów molekularnych działania terapii podciśnieniowej w leczeniu owrzodzeń neuropatycznych w zespole stopy cukrzycowej”. Sprawa znak:141.2713.3.2017


Oznaczenie:141.2713.4.2017
Temat:Przeprowadzenie badań terenowych metodą wywiadu bezpośredniego na reprezentatywnej próbie osób w wieku 65+ zamieszkujących w środowisku domowym w województwie małopolskim w oparciu o dostarczony przez Zamawiającego kwestionariusz CAPI w ramach realizacji projektu Zaniedbanie i samozaniedbanie osób starszych - wyzwania dla opiekunów formalnych i nieformalnych oraz dla profesjonalistów medycznych i społecznych systemu ochrony zdrowia i pomocy społeczne dla Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej UJ CM, ul. Kopernika 7A, 31-034 Kraków. Sprawa znak:141.2713.4.2017


Oznaczenie:141.2711.13.2017
Temat:Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi bufetowej i kawiarnianej dla uczestników Konferencji „35-lecie Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego" w terminie: 12 maja 2017 organizowanej przez Klinikę Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii UJ CM w ramach KNOW - Zadanie nr 1 Dofinansowanie organizacji konferencji naukowych. Sprawa znak:141.2711.13.2017


Oznaczenie:141.2711.11.2017
Temat:Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi cateringowej podczas Uroczystości rozdania dyplomów dla studentów Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców UJ CM w dniu 20 maja 2017r. Sprawa znak:141.2711.11.2017


Oznaczenie:141.2713.6.2017
Temat:Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy odczynników i zestawów do oznaczania profilu ekspresji miRNA dla Zakładu Immunologii Klinicznej, Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii, Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM. Sprawa znak:141.2713.6.2017


Oznaczenie:141.2713.10.2017
Temat:Dostawa odczynników i zestawów do oznaczania profilu ekspresji miRNA dla Zakładu Immunologii Klinicznej, Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii, Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM Sprawa znak:141.2713.10.2017


Oznaczenie:141.2713.5.2017
Temat:Dostawa aparatu do eksperymentalnego wyznaczania parametru SPF (Sun Protection Factor) metodą in vitro dla Zakładu Biochemii Farmaceutycznej, Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak:141.2713.5.2017


Oznaczenie:141.2713.9.2017
Temat:Dostawa zautomatyzowanego systemu przepływu laminarnego wraz z mikroskopem fluorescencyjnym do analizy adhezji komórek, dla Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii UJ CM, Zakładu Immunologii Klinicznej, zlokalizowanego przy ul. Wielickiej 265, 30-663 Kraków Sprawa znak:141.2713.9.2017


Oznaczenie:141.2711.12.2017
Temat:Świadczenie usługi cateringowej po zakończeniu uroczystości rozdania dyplomów studentom Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców UJ CM w dniu 24 czerwca 2017 r.. Sprawa znak:141.2711.12.2017


Oznaczenie:141.2713.11.2017
Temat:Dostawa odczynników i zestawów do oznaczania ekspresji genów dla Zakładu Immunologii Klinicznej, Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii, Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM Sprawa znak:141.2713.11.2017


Oznaczenie:141.2713.14.2017
Temat:Dostawa odczynników do cytometrii przepływowej, odczynników biologicznych i chemicznych, odczynników Real-time PCR, przeciwciał w związku z realizacją projektu: „Rola okołonaczyniowej tkanki tłuszczowej w regulacji dysfunkcji naczyniowej i nadciśnienia” dla Katedry Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do czternastu części zamówienia. Sprawa znak:141.2713.14.2017


Oznaczenie:141.2713.15.2017
Temat:Dostawa zestawu do cyfrowej rejestracji i analizy obrazów z wykorzystaniem immunofluorescencji dla Katedry Neurologii UJ CM w Krakowie. Sprawa znak:141.2713.15.2017


Oznaczenie:141.2713.13.2017
Temat:Dostawa czytnika żeli DNA i membran stosowanych w metodzie Western blot dla Katedry Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi UJ CM w Krakowie. Sprawa znak:141.2713.13.2017


Oznaczenie:141.2713.16.2017
Temat:Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy odczynników i zestawów do oznaczania ekspresji genów dla Zakładu Immunologii Klinicznej, Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii, Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM. Sprawa znak:141.2713.16.2017


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Oznaczenie:141.2713.1.2017
Temat:Jednorazowa dostawa odczynników do analizy regulacji materiału genetycznego u pacjentów zakwalifikowanych do projektu naukowo-badawczego przy wykorzystaniu platformy Illumina dla Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, ul. Kopernika 15, 31-501 Kraków


Oznaczenie:141.2711.3.2017
Temat: Wyłonienie Wykonawcy na wykonywanie usługi polegającej na organizacji i przeprowadzaniu rekrutacji kandydatów na studentów (zwanych dalej „kandydatami”) z krajów skandynawskich na kierunek lekarski (sześcioletni program dla absolwentów szkół średnich (MD-Medical doctor program for high school graduates)) i kierunek lekarsko-dentystyczny (pięcioletni program dla absolwentów szkół średnich (DDS-Doctor of dental surgery program for high school graduates)) prowadzonych w języku angielskim na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców na każdy rok akademicki 2017/18, 2018/19, 2019/20 oraz 2020/21. Sprawa znak:141.2711.3.2017


Oznaczenie:141.2711.4.2017
Temat:Świadczenie usługi cateringowej dla uczestników kursów organizowanych przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Sprawa znak:141.2711.4.2017


Oznaczenie:141.2713.2.2017
Temat:Jednorazowa dostawa odczynników do wykonywania oznaczeń wysokoprzepustowymi metodami skriningowymi dla Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, ul. Kopernika 15, 31-501 Kraków. Sprawa znak:141.2713.2.2017


Oznaczenie:141.2711.8.2017
Temat:Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi bufetowej i kawiarnianej dla uczestników Konferencji „Opieka u kresu życia nad osobami starszymi w placówkach opiekuńczych” w terminie 31 marca – 1 kwietnia 2017 organizowanej przez Katedrę Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej UJ CM w Krakowie. Sprawa znak:141.2711.8.2017


Oznaczenie:141.2713.3.2017
Temat:Jednorazowa dostawa odczynników do wykonywania oznaczeń wysokoprzepustowymi metodami skriningowymi dla projektu pn.: „Ocena mechanizmów molekularnych działania terapii podciśnieniowej w leczeniu owrzodzeń neuropatycznych w zespole stopy cukrzycowej”. Sprawa znak:141.2713.3.2017


Oznaczenie:141.2711.13.2017
Temat:Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi bufetowej i kawiarnianej dla uczestników Konferencji „35-lecie Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego" w terminie: 12 maja 2017 organizowanej przez Klinikę Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii UJ CM w ramach KNOW - Zadanie nr 1 Dofinansowanie organizacji konferencji naukowych. Sprawa znak:141.2711.13.2017


Oznaczenie:141.2713.4.2017
Temat:Przeprowadzenie badań terenowych metodą wywiadu bezpośredniego na reprezentatywnej próbie osób w wieku 65+ zamieszkujących w środowisku domowym w województwie małopolskim w oparciu o dostarczony przez Zamawiającego kwestionariusz CAPI w ramach realizacji projektu Zaniedbanie i samozaniedbanie osób starszych - wyzwania dla opiekunów formalnych i nieformalnych oraz dla profesjonalistów medycznych i społecznych systemu ochrony zdrowia i pomocy społeczne dla Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej UJ CM, ul. Kopernika 7A, 31-034 Kraków Sprawa znak:141.2713.4.2017


Oznaczenie:141.2711.11.2017
Temat:Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi cateringowej podczas Uroczystości rozdania dyplomów dla studentów Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców UJ CM w dniu 20 maja 2017r. Sprawa znak:141.2711.11.2017


Oznaczenie:141.2713.10.2017
Temat:Dostawa odczynników i zestawów do oznaczania profilu ekspresji miRNA dla Zakładu Immunologii Klinicznej, Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii, Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM Sprawa znak:141.2713.10.2017


Oznaczenie:141.2713.9.2017
Temat:Dostawa zautomatyzowanego systemu przepływu laminarnego wraz z mikroskopem fluorescencyjnym do analizy adhezji komórek, dla Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii UJ CM, Zakładu Immunologii Klinicznej, zlokalizowanego przy ul. Wielickiej 265, 30-663 Kraków Sprawa znak:141.2713.9.2017


Oznaczenie:141.2713.5.2017
Temat:Dostawa aparatu do eksperymentalnego wyznaczania parametru SPF (Sun Protection Factor) metodą in vitro dla Zakładu Biochemii Farmaceutycznej, Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak:141.2713.5.2017


Oznaczenie:141.2711.12.2017
Temat:Świadczenie usługi cateringowej po zakończeniu uroczystości rozdania dyplomów studentom Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców UJ CM w dniu 24 czerwca 2017 r. Sprawa znak:141.2711.12.2017


Oznaczenie:141.2713.14.2017
Temat:Dostawa odczynników do cytometrii przepływowej, odczynników biologicznych i chemicznych, odczynników Real-time PCR, przeciwciał w związku z realizacją projektu: „Rola okołonaczyniowej tkanki tłuszczowej w regulacji dysfunkcji naczyniowej i nadciśnienia” dla Katedry Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do czternastu części zamówienia - w zakresie 8 i 14 części przedmiotu zamówienia . Sprawa znak:141.2713.14.2017


Oznaczenie:141.2713.14.2017
Temat:Dostawa odczynników do cytometrii przepływowej, odczynników biologicznych i chemicznych, odczynników Real-time PCR, przeciwciał w związku z realizacją projektu: „Rola okołonaczyniowej tkanki tłuszczowej w regulacji dysfunkcji naczyniowej i nadciśnienia” dla Katedry Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do czternastu części zamówienia - zakresie 4 części przedmiotu zamówienia . Sprawa znak:141.2713.14.2017


Oznaczenie:141.2713.14.2017
Temat:Dostawa odczynników do cytometrii przepływowej, odczynników biologicznych i chemicznych, odczynników Real-time PCR, przeciwciał w związku z realizacją projektu: „Rola okołonaczyniowej tkanki tłuszczowej w regulacji dysfunkcji naczyniowej i nadciśnienia” dla Katedry Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do czternastu części zamówienia - zakresie 6 i 13 części przedmiotu zamówienia . Sprawa znak:141.2713.14.2017


Oznaczenie:141.2713.14.2017
Temat:Dostawa odczynników do cytometrii przepływowej, odczynników biologicznych i chemicznych, odczynników Real-time PCR, przeciwciał w związku z realizacją projektu: „Rola okołonaczyniowej tkanki tłuszczowej w regulacji dysfunkcji naczyniowej i nadciśnienia” dla Katedry Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do czternastu części zamówienia - zakresie 12 części przedmiotu zamówienia . Sprawa znak:141.2713.14.2017


Oznaczenie:141.2713.14.2017
Temat:Dostawa odczynników do cytometrii przepływowej, odczynników biologicznych i chemicznych, odczynników Real-time PCR, przeciwciał w związku z realizacją projektu: „Rola okołonaczyniowej tkanki tłuszczowej w regulacji dysfunkcji naczyniowej i nadciśnienia” dla Katedry Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do czternastu części zamówienia - zakresie 1 części przedmiotu zamówienia . Sprawa znak:141.2713.14.2017


Oznaczenie:141.2713.14.2017
Temat:Dostawa odczynników do cytometrii przepływowej, odczynników biologicznych i chemicznych, odczynników Real-time PCR, przeciwciał w związku z realizacją projektu: „Rola okołonaczyniowej tkanki tłuszczowej w regulacji dysfunkcji naczyniowej i nadciśnienia” dla Katedry Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do czternastu części zamówienia - zakresie 2 części przedmiotu zamówienia . Sprawa znak:141.2713.14.2017


Oznaczenie:141.2713.14.2017
Temat:Dostawa odczynników do cytometrii przepływowej, odczynników biologicznych i chemicznych, odczynników Real-time PCR, przeciwciał w związku z realizacją projektu: „Rola okołonaczyniowej tkanki tłuszczowej w regulacji dysfunkcji naczyniowej i nadciśnienia” dla Katedry Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do czternastu części zamówienia - zakresie 3 części przedmiotu zamówienia . Sprawa znak:141.2713.14.2017


Oznaczenie:141.2713.14.2017
Temat:Dostawa odczynników do cytometrii przepływowej, odczynników biologicznych i chemicznych, odczynników Real-time PCR, przeciwciał w związku z realizacją projektu: „Rola okołonaczyniowej tkanki tłuszczowej w regulacji dysfunkcji naczyniowej i nadciśnienia” dla Katedry Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do czternastu części zamówienia - zakresie 9 części przedmiotu zamówienia . Sprawa znak:141.2713.14.2017


Oznaczenie:141.2713.14.2017
Temat:Dostawa odczynników do cytometrii przepływowej, odczynników biologicznych i chemicznych, odczynników Real-time PCR, przeciwciał w związku z realizacją projektu: „Rola okołonaczyniowej tkanki tłuszczowej w regulacji dysfunkcji naczyniowej i nadciśnienia” dla Katedry Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do czternastu części zamówienia - zakresie 5 części przedmiotu zamówienia . Sprawa znak:141.2713.14.2017


Oznaczenie:141.2713.15.2017
Temat:Dostawa zestawu do cyfrowej rejestracji i analizy obrazów z wykorzystaniem immunofluorescencji dla Katedry Neurologii UJ CM w Krakowie. . Sprawa znak:141.2713.15.2017


Oznaczenie:141.2713.14.2017
Temat:Dostawa odczynników do cytometrii przepływowej, odczynników biologicznych i chemicznych, odczynników Real-time PCR, przeciwciał w związku z realizacją projektu: „Rola okołonaczyniowej tkanki tłuszczowej w regulacji dysfunkcji naczyniowej i nadciśnienia” dla Katedry Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do czternastu części zamówienia - zakresie 10 części przedmiotu zamówienia . Sprawa znak:141.2713.14.2017


Oznaczenie:141.2713.14.2017
Temat:Dostawa odczynników do cytometrii przepływowej, odczynników biologicznych i chemicznych, odczynników Real-time PCR, przeciwciał w związku z realizacją projektu: „Rola okołonaczyniowej tkanki tłuszczowej w regulacji dysfunkcji naczyniowej i nadciśnienia” dla Katedry Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do czternastu części zamówienia - zakresie 7 części przedmiotu zamówienia . Sprawa znak:141.2713.14.2017


Oznaczenie:141.2713.14.2017
Temat:Dostawa odczynników do cytometrii przepływowej, odczynników biologicznych i chemicznych, odczynników Real-time PCR, przeciwciał w związku z realizacją projektu: „Rola okołonaczyniowej tkanki tłuszczowej w regulacji dysfunkcji naczyniowej i nadciśnienia” dla Katedry Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do czternastu części zamówienia - zakresie 11 części przedmiotu zamówienia . Sprawa znak:141.2713.14.2017


Informacja o udzielonym zamówieniu

Oznaczenie:141.2711.12.2017
Temat: Świadczenie usługi cateringowej po zakończeniu uroczystości rozdania dyplomów studentom Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców UJ CM w dniu 24 czerwca 2017 r. Sprawa znak:141.2711.12.2017


Oznaczenie:141.2713.10.2017
Temat:Dostawa odczynników i zestawów do oznaczania profilu ekspresji miRNA dla Zakładu Immunologii Klinicznej, Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii, Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM Sprawa znak:141.2713.10.2017


Oznaczenie:141.2713.4.2017
Temat:Przeprowadzenie badań terenowych metodą wywiadu bezpośredniego na reprezentatywnej próbie osób w wieku 65+ zamieszkujących w środowisku domowym w województwie małopolskim w oparciu o dostarczony przez Zamawiającego kwestionariusz CAPI w ramach realizacji projektu Zaniedbanie i samozaniedbanie osób starszych - wyzwania dla opiekunów formalnych i nieformalnych oraz dla profesjonalistów medycznych i społecznych systemu ochrony zdrowia i pomocy społeczne dla Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej UJ CM, ul. Kopernika 7A, 31-034 Kraków Sprawa znak:141.2713.4.2017


Oznaczenie:141.2711.11.2017
Temat:Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi cateringowej podczas Uroczystości rozdania dyplomów dla studentów Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców UJ CM w dniu 20 maja 2017r. Sprawa znak:141.2711.11.2017


Oznaczenie:141.2711.13.2017
Temat:Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi bufetowej i kawiarnianej dla uczestników Konferencji „35-lecie Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego" w terminie: 12 maja 2017 organizowanej przez Klinikę Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii UJ CM w ramach KNOW - Zadanie nr 1 Dofinansowanie organizacji konferencji naukowych. Sprawa znak:141.2711.13.2017


Oznaczenie:141.2713.2.2017
Temat:Jednorazowa dostawa odczynników do wykonywania oznaczeń wysokoprzepustowymi metodami skriningowymi dla Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, ul. Kopernika 15, 31-501 Kraków. Sprawa znak:141.2713.2.2017


Oznaczenie:141.2711.8.2017
Temat:Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi bufetowej i kawiarnianej dla uczestników Konferencji „Opieka u kresu życia nad osobami starszymi w placówkach opiekuńczych” w terminie 31 marca – 1 kwietnia 2017 organizowanej przez Katedrę Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej UJ CM w Krakowie.


Oznaczenie:141.2711.3.2017
Temat:Wyłonienie Wykonawcy na wykonywanie usługi polegającej na organizacji i przeprowadzaniu rekrutacji kandydatów na studentów (zwanych dalej „kandydatami”) z krajów skandynawskich na kierunek lekarski (sześcioletni program dla absolwentów szkół średnich (MD-Medical doctor program for high school graduates)) i kierunek lekarsko-dentystyczny (pięcioletni program dla absolwentów szkół średnich (DDS-Doctor of dental surgery program for high school graduates)) prowadzonych w języku angielskim na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców na każdy rok akademicki 2017/18, 2018/19, 2019/20 oraz 2020/21. Sprawa znak:141.2711.3.2017


Oznaczenie:141.2713.1.2017
Temat:Wyłonienie Wykonawcy w zakresie jednorazowej dostawy odczynników do analizy regulacji materiału genetycznego u pacjentów zakwalifikowanych do projektu przy wykorzystaniu platformy Illumina dla Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, ul. Kopernika 15, 31-501 Kraków.


 

 

   © 2017 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum