Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Wykonanie badań mikrobiologicznych (część I – przeprowadzenie kwalifikacji mikrobiologicznej pomieszczeń – powietrza i powierzchni oraz systemu modułowego typu Xvivo2 do hodowli komórek, część II – identyfikacja kolonii drobnoustrojów na podłożach przekazanych przez Zamawiającego, część III – wykonanie oceny żyzności i jałowości podłoży przekazanych od Zamawiającego) w związku z realizacją projektu pn., „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim „CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, odpowiednio dla od jednej do trzech części zamówienia

Informację opublikowano: 2017-03-22

Sprawa znak: 141.2715.3.2017                                                                                   Kraków, 05.04.2017 r.

Nr wew. pisma: 141.2715.3.2017/5  

wg. rozdzielnika

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na wykonanie badań mikrobiologicznych (część I – przeprowadzenie kwalifikacji mikrobiologicznej pomieszczeń – powietrza i powierzchni oraz systemu modułowego typu Xvivo2 do hodowli komórek, część II – identyfikacja kolonii drobnoustrojów na podłożach przekazanych przez Zamawiającego, część III – wykonanie oceny żyzności i jałowości podłoży przekazanych od Zamawiającego) w związku z realizacją projektu pn., „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim „CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, odpowiednio dla od jednej do trzech części zamówienia, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 29267-2017 z dnia 21.02.2017 r

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164) w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie części II przedmiotu zamówienia, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 firmy: ZOZ Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek, Im. dr Jana Bobra Sp. z o.o., ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków.

UZASADNIENIE:

Oferta nr 2 firmy:  ZOZ Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek, Im. dr Jana Bobra Sp. z o.o., ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała 80,0000 pkt. (cena oferty brutto: waga 60% - 60,0000 pkt,: czas odbioru podłoży: waga 40% - 20,0000 pkt).

Oferta nr 1 firmy:  Mikrografia sp. z o.o., ul. Przewóz 40A, 30-716 Kraków spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała 36,0000 pkt. cena oferty brutto: waga 60% - 36,0000 pkt, czas odbioru podłoży: waga 40% - 0 pkt.).

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp umowa może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 29.

 

wg. rozdzielnika

Sprawa znak: 141.2715.3.2017                                                                                       

Nr wew. pisma: 141.2715.3.2017/3                                                                                      
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na wykonanie badań mikrobiologicznych (część I – przeprowadzenie kwalifikacji mikrobiologicznej pomieszczeń – powietrza i powierzchni oraz systemu modułowego typu Xvivo2 do hodowli komórek, część II – identyfikacja kolonii drobnoustrojów na podłożach przekazanych przez Zamawiającego, część III – wykonanie oceny żyzności i jałowości podłoży przekazanych od Zamawiającego) w związku z realizacją projektu pn., „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim „CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, odpowiednio dla od jednej do trzech części zamówienia, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 29267-2017 z dnia 21.02.2017 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164) w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie części I przedmiotu zamówienia, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 firmy: ZOZ Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek, Im. dr Jana Bobra Sp. z o.o., ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków.

UZASADNIENIE:

Oferta nr 2 firmy:  ZOZ Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek, Im. dr Jana Bobra Sp. z o.o., ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała 100,0000 pkt. (cena oferty brutto: waga 60% - 60,0000 pkt, termin płatności waga 40% - 40,0000 pkt).

Ponadto oferta nr 1 firmy:  Mikrografia sp. z o.o., ul. Przewóz 40A, 30-716 Kraków spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała 77,9999 pkt.  cena oferty brutto: waga 60% - 49,9999 pkt, termin płatności: waga 40% -28,0000 pkt.).

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

CZĘŚĆ III PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164) w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie części III przedmiotu zamówienia, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 firmy: Mikrografia Sp. z o.o., ul. Przewóz 40A, 30-716 Kraków.

UZASADNIENIE:

Oferta nr 1 firmy:  Mikrografia sp. z o.o., ul. Przewóz 40A, 30-716 Kraków spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała 60,0000 pkt. cena oferty brutto: waga 60% - 60,0000 pkt, czas odbioru podłoży: waga 40% - 0 pkt.).

Ponadto oferta nr 2 firmy:  ZOZ Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek, Im. dr Jana Bobra Sp. z o.o., ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała 59,9999 pkt. (cena oferty brutto: waga 60% - 39,9999 pkt,: czas odbioru podłoży: waga 40% - 20,0000 pkt

 

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp umowa może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 29.
Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum