Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Sukcesywna dostawa projektorów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.104.2016

Informację opublikowano: 2016-11-24

Sprawa znak: 141.2711.104.2016                                                            Kraków, dnia 24.11.2016r.

Nr wew. pisma: 141.2711.104.2016/7

wg rozdzielnika

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na sukcesywną dostawę projektorów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, ogłoszonego w BZP nr 328670-2016 w dniu 21.10.2016r.

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że
w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy: Zakłady Naukowo - Techniczne PROTEKO Sp. z o. o.; ul. Wrocławska 37A; 30 – 011 Kraków: cena brutto: 72 557,58 zł.

UZASADNIENIE:

Oferta nr 2 Firmy Zakłady Naukowo-Techniczne PROTEKO Sp. z o. o.; ul. Wrocławska 37A;
30 – 011 Kraków spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i otrzymała 100,00 pkt. (cena oferty (brutto) – waga 60% - 60,00 pkt, gwarancja na projektory – waga 15% - 15,00 pkt., gwarancja na źródło światła – waga 25% - 25,00 pkt.).

 JEDNOCZEŚNIE:

Oferta nr 1 Firmy SHADOK AV Piechuła Sp. k; ul. Wolności 404; 41 – 806 Zabrze spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i otrzymała 86,8899 pkt. (cena oferty (brutto) – waga 60% - 52,8899 pkt, gwarancja na projektory – waga 15% - 9,00 pkt., gwarancja na źródło światła – waga 25% - 25,00 pkt.).

Oferta nr 3 Firmy 3Logic Sp. z o. o.; ul. Zakopiańska 153; 30 – 435 Kraków spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i otrzymała 80,2973 pkt. (cena oferty (brutto) – waga 60% - 40,2973 pkt, gwarancja na projektory – waga 15% - 15,00 pkt., gwarancja na źródło światła – waga 25% - 25,00 pkt.).

 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp umowa może zostać zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. 12 433 27 30.       


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum