Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych w związku z realizacją projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, odpowiednio w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia.

Informację opublikowano: 2017-01-25

Sprawa znak: 141.2711.120.2016                                                                                 Kraków, 25.01.2017 r.

Nr wew. pisma: 141.2711.120.2016/6

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na sukcesywną dostawę materiałów zużywalnych w związku z realizacją projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, odpowiednio w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 373356-2016 z dnia 23.12.2016 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

CZĘŚĆ I

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164) w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie części I przedmiotu zamówienia, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 firmy : Terumo BCT Polska Sp. z o.o., ul. Hutnicza 14, 40-241 Katowice.

UZASADNIENIE:

Oferta nr 2 firmy: Terumo BCT Polska Sp. z o.o., ul. Hutnicza 14, 40-241 Katowice wpłynęła jako jedyna w zakresie części I przedmiotu zamówienia i spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i otrzymała 60,0000 pkt. (cena oferty (brutto) – waga 60% -60,0000, termin realizacji zamówienia – waga 40% - 0 pkt.).

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a Pzp umowa może zostać zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 29.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

CZĘŚĆ II

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164) w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie części II przedmiotu zamówienia, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 firmy Maco Pharma Polonia Sp. z o.o., ul. Szwajcarska 22, 54-405 Wrocław.

 

UZASADNIENIE:

Oferta nr 1 firmy: Maco Pharma Polonia Sp. z o.o., ul. Szwajcarska 22, 54-405 Wrocław wpłynęła jako jedyna w zakresie części II przedmiotu zamówienia i spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i otrzymała 60,0000 pkt. (cena oferty (brutto) – waga 60% -60,0000, termin realizacji zamówienia – waga 40% - 0 pkt.).

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a Pzp umowa może zostać zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 29.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

CZĘŚĆ III

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164) w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie części III przedmiotu zamówienia, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 firmy Maco Pharma Polonia Sp. z o.o., ul. Szwajcarska 22, 54-405 Wrocław.

 

UZASADNIENIE:

Oferta nr 1 firmy: Maco Pharma Polonia Sp. z o.o., ul. Szwajcarska 22, 54-405 Wrocław wpłynęła jako jedyna w zakresie części III przedmiotu zamówienia i spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i otrzymała 60,0000 pkt. (cena oferty (brutto) – waga 60% -60,0000, termin realizacji zamówienia – waga 40% - 0 pkt.).

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a Pzp umowa może zostać zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 29.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

CZĘŚĆ IV

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164) w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie części IV przedmiotu zamówienia, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 firmy Maco Pharma Polonia Sp. z o.o., ul. Szwajcarska 22, 54-405 Wrocław.

 

UZASADNIENIE:

Oferta nr 1 firmy: Maco Pharma Polonia Sp. z o.o., ul. Szwajcarska 22, 54-405 Wrocław wpłynęła jako jedyna w zakresie IV części przedmiotu zamówienia i spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i otrzymała 60,0000 pkt. (cena oferty (brutto) – waga 60% -60,0000, termin realizacji zamówienia – waga 40% - 0 pkt.).

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a Pzp umowa może zostać zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 29.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum