Załącznik do ogłoszenia


Zakup i dostawa komputera przenośnego przeznaczonego do zaawansowanych i profesjonalnych programów obliczeniowych dla Zakładu Zdrowia i Środowiska UJ CM w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.30.2017

Załącznik opublikowano: 2017-06-14

Ogłoszenie nr 97376 - 2017 z dnia 2017-06-14 r.

Kraków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 531897-N-2017
Data: 13/06/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Krajowy numer identyfikacyjny 127000040, ul. ul. Św. Anny  12, 31008   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 433 27 29, e-mail dzp@cm-uj.krakow.pl, faks 12 398 37 01.
Adres strony internetowej (url): www.dzp.cm-uj.krakow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: II.1)
W ogłoszeniu jest: (...) 1.4 Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017 roku oraz musi posiadać pakiet usług gwarancyjnych obejmujący użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej. (...)
W ogłoszeniu powinno być: (...) 1.4 Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017 roku oraz musi posiadać pakiet usług gwarancyjnych obejmujący użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej. (...)


Powrót