Archiwum

Zamówienie ustawowe
Dostawy nablatowej komory laminarnej do PCR z filtrem HEPA oraz dwoma niezależnymi stanowiskami pracy w związku z realizacją projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015. Znak sprawy: 141.2713.12.2017
Dzień publikacji:2017-06-08

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu mebli do pokoju Prodziekanów i sekretariatu Dziekanatu WL Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum. Znak sprawy: 141.2711.27.2017
Dzień publikacji:2017-06-07

Zamówienie z dziedziny nauki
Dostawa zestawu do cyfrowej rejestracji i analizy obrazów z wykorzystaniem immunofluorescencji dla Katedry Neurologii UJ CM w Krakowie. Znak sprawy: 141.2713.15.2017.
Dzień publikacji:2017-06-06

Zamówienie z dziedziny nauki
Dostawa odczynników do cytometrii przepływowej, odczynników biologicznych i chemicznych, odczynników Real-time PCR, przeciwciał w związku z realizacją projektu: „Rola okołonaczyniowej tkanki tłuszczowej w regulacji dysfunkcji naczyniowej i nadciśnienia” dla Katedry Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do czternastu części zamówienia. Znak sprawy: 141.2713.14.2017.
Dzień publikacji:2017-06-01

Zamówienie z dziedziny nauki
Dostawa odczynników i zestawów do oznaczania ekspresji genów dla Zakładu Immunologii Klinicznej, Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii, Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM. Znak sprawy: 141.2713.11.2017.
Dzień publikacji:2017-06-01

Zamówienie ustawowe
Dostawa komputera do analizy i przechowywania danych w związku z realizacją projektu pn.: "Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych" akronim CIRCULATE, nr umowy: STRATEGMED 2/265761/10/NCBR/2015 dla Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii UJ CM w Krakowie. Sprawa znak: 141.2715.10.2017
Dzień publikacji:2017-06-01

Zamówienie na usługi społeczne
Świadczenie usługi cateringowej po zakończeniu uroczystości rozdania dyplomów studentom Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców UJ CM w dniu 24 czerwca 2017 r. Znak sprawy: 141.2711.12.2017.
Dzień publikacji:2017-05-25

Zamówienie ustawowe
Sukcesywne wykonywanie usług prania specjalistycznego oraz prania standardowego dla jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.19.2017
Dzień publikacji:2017-05-24

Zamówienie z dziedziny nauki
Dostawa zautomatyzowanego systemu przepływu laminarnego wraz z mikroskopem fluorescencyjnym do analizy adhezji komórek, dla Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii UJ CM, Zakładu Immunologii Klinicznej, zlokalizowanego przy ul. Wielickiej 265, 30-663 Kraków. Znak sprawy: 141.2713.9.2017.
Dzień publikacji:2017-05-17

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia kompleksowych usług telefonicznych w sieci telefonii stacjonarnej oraz usług dostępu do internetu dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.17.2017
Dzień publikacji:2017-05-17

Zamówienie z dziedziny nauki
Dostawa aparatu do eksperymentalnego wyznaczania parametru SPF (Sun Protection Factor) metodą in vitro dla Zakładu Biochemii Farmaceutycznej, Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Znak sprawy: 141.2713.5.2017.
Dzień publikacji:2017-05-16

Zamówienie z dziedziny nauki
Dostawa odczynników i zestawów do oznaczania profilu ekspresji miRNA dla Zakładu Immunologii Klinicznej, Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii, Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM. Sprawa znak 141.2713.10.2017
Dzień publikacji:2017-05-16

Zamówienie ustawowe
Sukcesywna dostawa jednorazowych materiałów zużywalnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum w Krakowie.
Dzień publikacji:2017-05-15

Zamówienie ustawowe
Sukcesywna dostawa drukarek laserowych i skanerów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum. Sprawa znak: 141.2711.22.2017
Dzień publikacji:2017-05-10

Zamówienie z dziedziny nauki
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy odczynników i zestawów do oznaczania profilu ekspresji miRNA dla Zakładu Immunologii Klinicznej, Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii, Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM. Sprawa znak: 141.2713.6.2017.
Dzień publikacji:2017-05-04

Zamówienie na usługi społeczne
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi cateringowej podczas Uroczystości rozdania dyplomów dla studentów Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców UJ CM w dniu 20 maja 2017r. Znak sprawy: 141.2711.11.2017.
Dzień publikacji:2017-04-11

Zamówienie ustawowe
Sukcesywna dostawa odczynników do działalności dydaktycznej, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.20.2017
Dzień publikacji:2017-04-11

Zamówienie na usługi społeczne
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi bufetowej i kawiarnianej dla uczestników Konferencji „35-lecie Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego" w terminie: 12 maja 2017 organizowanej przez Klinikę Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii UJ CM w ramach KNOW - Zadanie nr 1 Dofinansowanie organizacji konferencji naukowych. Sprawa znak: 141.2711.13.2017.
Dzień publikacji:2017-04-10

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw filtrów do bieżącej eksploatacji systemów wentylacji w budynkach Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie oraz odbiór zużytych filtrów.
Dzień publikacji:2017-04-06

Zamówienie ustawowe
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sekwenatora nowej generacji dla potrzeb Ośrodka Genomiki Medycznej – OMICRON, ul. Kopernika 7c, 31-034, Kraków
Dzień publikacji:2017-04-06