Kontakt

ul. Skawińska 8, 31-066 Kraków
tel.: 12 433 27 29
email: dzp@cm-uj.krakow.pl
www.dzp.cm-uj.krakow.pl


Kierownik Działu

mgr Wojciech Kochan
e-mail: wojciech.kochan@uj.edu.pl    
tel.: 601 430 990

 • Koordynacja i nadzór pracy Działu Zamówień Publicznych UJ CM,
 • Współpraca z jednostkami UJ CM,
 • Wypełnianie obowiązków związanych z udzielaniem zamówień publicznych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i zarządzeń wewnętrznych UJ CM,
 • Współprzygotowywanie pod względem formalno-prawnym oraz obsługa formalno-prawna postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

 

Zastępca Kierownika Działu

mgr Małgorzata Jasek
e-mail: m.jasek@uj.edu.pl
tel.: 12 433 27 75

 • Prowadzenie rejestru wniosków o udzielenie zamówienia;
 • Obsługa formalno – prawna postępowań o udzielenie zamówienia publicznego tj:
 • przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia od strony formalnej;
 • opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 • zamieszczenie ogłoszeń dotyczących postępowania;
 • udział w pracach Komisji Przetargowej zgodnie z powierzonym zakresem czynności;
 • przygotowanie i wysyłanie korespondencji do wykonawców w sprawachzwiązanych z prowadzonym postępowaniem;
 • prowadzenie na bieżąco protokołu postępowania zgodnie z przepisami ustawyPrawo zamówień publicznych;
 • prowadzenie negocjacji w trybach ustawowych w zakres których wchodząnegocjacje;
 • zabezpieczenie dokumentacji postępowania po zakończeniu procedury iprzekazanie jej do archiwum.

 

mgr inż. Agnieszka Bajda-Seruga
e-mail: agnieszka.bajda-seruga@uj.edu.pl
tel.: 12 433 27 32

 • Prowadzenie rejestru wniosków o udzielenie zamówienia;
 • Obsługa formalno – prawna postępowań o udzielenie zamówienia publicznego tj:
 • przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia od strony formalnej;
 • opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 • zamieszczenie ogłoszeń dotyczących postępowania;
 • udział w pracach Komisji Przetargowej zgodnie z powierzonym zakresem czynności;
 • przygotowanie i wysyłanie korespondencji do wykonawców w sprawachzwiązanych z prowadzonym postępowaniem;
 • prowadzenie na bieżąco protokołu postępowania zgodnie z przepisami ustawyPrawo zamówień publicznych;
 • prowadzenie negocjacji w trybach ustawowych w zakres których wchodząnegocjacje;
 • zabezpieczenie dokumentacji postępowania po zakończeniu procedury iprzekazanie jej do archiwum.

 

mgr Katarzyna Gorączko
e-mail: katarzyna.goraczko@uj.edu.pl
tel.: 12 433 27 30

 • Prowadzenie rejestru wniosków o udzielenie zamówienia;
 • Obsługa formalno – prawna postępowań o udzielenie zamówienia publicznego tj:
 • przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia od strony formalnej;
 • opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 • zamieszczenie ogłoszeń dotyczących postępowania;
 • udział w pracach Komisji Przetargowej zgodnie z powierzonym zakresem czynności;
 • przygotowanie i wysyłanie korespondencji do wykonawców w sprawach związanych z prowadzonym postępowaniem;
 • prowadzenie na bieżąco protokołu postępowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • prowadzenie negocjacji w trybach ustawowych w zakres których wchodzą negocjacje;
 • zabezpieczenie dokumentacji postępowania po zakończeniu procedury i przekazanie jej do archiwum.

 

mgr Urszula Korlacka
e-mail: urszula.lapczynska@uj.edu.pl
tel.: 12 433 27 31

 • Prowadzenie rejestru wniosków o udzielenie zamówienia;
 • Obsługa formalno – prawna postępowań o udzielenie zamówienia publicznego tj:
 • przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia od strony formalnej;
 • opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 • zamieszczenie ogłoszeń dotyczących postępowania;
 • udział w pracach Komisji Przetargowej zgodnie z powierzonym zakresem czynności;
 • przygotowanie i wysyłanie korespondencji do wykonawców w sprawachzwiązanych z prowadzonym postępowaniem;
 • prowadzenie na bieżąco protokołu postępowania zgodnie z przepisami ustawyPrawo zamówień publicznych;
 • prowadzenie negocjacji w trybach ustawowych w zakres których wchodząnegocjacje;
 • zabezpieczenie dokumentacji postępowania po zakończeniu procedury iprzekazanie jej do archiwum.

 

mgr inż. Oliwia Lalik
e-mail: oliwia.lalik@uj.edu.pl
tel.: 12 433 27 30

 • Prowadzenie rejestru wniosków o udzielenie zamówienia;
 • Obsługa formalno – prawna postępowań o udzielenie zamówienia publicznego tj:
 • przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia od strony formalnej;
 • opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 • zamieszczenie ogłoszeń dotyczących postępowania;
 • udział w pracach Komisji Przetargowej zgodnie z powierzonym zakresem czynności;
 • przygotowanie i wysyłanie korespondencji do wykonawców w sprawachzwiązanych z prowadzonym postępowaniem;
 • prowadzenie na bieżąco protokołu postępowania zgodnie z przepisami ustawyPrawo zamówień publicznych;
 • prowadzenie negocjacji w trybach ustawowych w zakres których wchodząnegocjacje;
 • zabezpieczenie dokumentacji postępowania po zakończeniu procedury iprzekazanie jej do archiwum.

 

mgr Małgorzata Sapa
e-mail: malgorzata.j.sapa@uj.edu.pl
tel.: 12 433 27 32

 • Prowadzenie rejestru wniosków o udzielenie zamóówienia;
 • Obsługa formalno – prawna postępowań o udzielenie zamówienia publicznego tj:
 • przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia od strony formalnej;
 • opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 • zamieszczenie ogłoszeń dotyczących postępowania;
 • udział w pracach Komisji Przetargowej zgodnie z powierzonym zakresem czynności;
 • przygotowanie i wysyłanie korespondencji do wykonawców w sprawach związanych z prowadzonym postępowaniem;
 • prowadzenie na bieżąco protokołu postępowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • prowadzenie negocjacji w trybach ustawowych w zakres których wchodzą negocjacje;
 • zabezpieczenie dokumentacji postępowania po zakończeniu procedury i przekazanie jej do archiwum.

 

mgr Katarzyna Wiszowata
e-mail: katarzyna.wiszowata@uj.edu.pl
tel.: 12 433 27 28

 • Prowadzenie rejestru wniosków o udzielenie zamówienia;
 • Obsługa formalno – prawna postępowań o udzielenie zamówienia publicznego tj:
 • przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia od strony formalnej;
 • opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 • zamieszczenie ogłoszeń dotyczących postępowania;
 • udział w pracach Komisji Przetargowej zgodnie z powierzonym zakresem czynności;
 • przygotowanie i wysyłanie korespondencji do wykonawców w sprawach związanych z prowadzonym postępowaniem;
 • prowadzenie na bieżąco protokołu postępowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • prowadzenie negocjacji w trybach ustawowych w zakres których wchodzą negocjacje;
 • zabezpieczenie dokumentacji postępowania po zakończeniu procedury i przekazanie jej do archiwum.

 

mgr Anna Zapała
e-mail: anna1.zapala@uj.edu.pl
tel.: 12 433 27 31

 • Prowadzenie rejestru wniosków o udzielenie zamówienia;
 • Obsługa formalno – prawna postępowań o udzielenie zamówienia publicznego tj:
 • przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia od strony formalnej;
 • opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 • zamieszczenie ogłoszeń dotyczących postępowania;
 • udział w pracach Komisji Przetargowej zgodnie z powierzonym zakresem czynności;
 • przygotowanie i wysyłanie korespondencji do wykonawców w sprawach związanych z prowadzonym postępowaniem;
 • prowadzenie na bieżąco protokołu postępowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • prowadzenie negocjacji w trybach ustawowych w zakres których wchodzą negocjacje;
 • zabezpieczenie dokumentacji postępowania po zakończeniu procedury i przekazanie jej do archiwum.