Szczegóły zamówienia

Data publikacji:2018-07-13
Tytuł zamówienia i treść ogłoszenia: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy jednorazowych materiałów zużywalnych do działalności statutowej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.56.2018
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Termin składania ofert: 2018-07-23 10:00
SIWZ:- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.56.2018 (403 KB)
- Załącznik A do Formularza oferty - kalkulacja ceny (cześć 1) (48 KB)
- Załącznik B do Formularza oferty - kalkulacja ceny (Część 2) (41 KB)
Dokumenty związane z postępowaniem:
Odpowiedzi na pytania z dnia 17.07.2018. Sprawa znak: 141.2711.56.2018 (dzień publikacji: 2018-07-17)
Odpowiedzi na pytania z dnia 19.07.2018. Sprawa znak: 141.2711.56.2018 (dzień publikacji: 2018-07-19)
Zestawienie ofert otwartych w dniu 23.07.2018r. Sprawa znak: 141.2711.56.2018 (dzień publikacji: 2018-07-23)
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w zakresie części 2. Sprawa znak: 141.2711.56.2018 (dzień publikacji: 2018-08-01)
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w zakresie części 1. Sprawa znak: 141.2711.56.2018 (dzień publikacji: 2018-08-14)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP pod numerem 500210411-N-2018 z dnia 03.09.2018r. w zakresie części 1 i 2 przedmiotu zamówienia (dzień publikacji: 2018-09-03)
Powrót