Szczegóły zamówienia

Data publikacji:2018-11-14
Tytuł zamówienia i treść ogłoszenia: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera stacjonarnego wraz z dwoma monitorami dla Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.104.2018
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Termin składania ofert: 2018-11-27 10:00
SIWZ:- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.104.2018 (481 KB)
Dokumenty związane z postępowaniem:
Zmiana treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.104.2018 (dzień publikacji: 2018-11-16)
Wzór umowy po zmianach z dnia 16.11.2018r. Sprawa znak: 141.2711.104.2018 (dzień publikacji: 2018-11-16)
Ogłoszenie nr 500278944-N-2018 o zmianie ogłoszenia z dnia 21-11-2018 r. Sprawa znak: 141.2711.104.2018r. (dzień publikacji: 2018-11-21)
Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia z dnia 21.11.2018r. Sprawa znak: 141.2711.104.2018r. (dzień publikacji: 2018-11-21)
Odpowiedź na pytanie oraz zmiana treści SIWZ. Sprawa znak: 141.2711.104.2018 (dzień publikacji: 2018-11-22)
Załacznik A do Formularza oferty - po zmianach z dnia 22.11.2018r. (dzień publikacji: 2018-11-22)
Zmiana treści SIWZ z dnia 23.11.2018r. Sprawa znak: 141.2711.104.2018r. (dzień publikacji: 2018-11-23)
Wzór umowy po zmianie z dnia 23.11.2018r. Sprawa znak: 141.2711.104.2018 (dzień publikacji: 2018-11-23)
Zestawienie ofert otwartych w dniu 27.11.2018r. Sprawa znak: 141.2711.104.2018r. (dzień publikacji: 2018-11-27)
1.104.2018 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 10.12.2018r. (dzień publikacji: 2018-12-10)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500305669-N-2018 z dnia 21-12-2018 r. Sprawa znak: 141.2711.104.2018 (dzień publikacji: 2018-12-21)
Powrót