Szczegóły zamówienia

Data publikacji:2018-11-23
Tytuł zamówienia i treść ogłoszenia: Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 10 szt. przełączników przewodowych sieci LAN dla Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.102.2018.
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Termin składania ofert: 2018-12-03 10:00
SIWZ:- 141.2711.102.2018 - SIWZ (358 KB)
- 141.2711.102.2018 - Załącznik A (28 KB)
Dokumenty związane z postępowaniem:
141.2711.102.2018 - odpowiedzi na pytania (dzień publikacji: 2018-11-29)
141.2711.102.2018 - zestawienie ofert (dzień publikacji: 2018-12-03)
141.2711.102.2018 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (dzień publikacji: 2018-12-05)
141.2711.102.2018 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (dzień publikacji: 2019-01-02)
Powrót