Szczegóły zamówienia

Data publikacji:2019-01-04
Tytuł zamówienia i treść ogłoszenia: Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do baz danych tj. Access Medicine, Access Surgery, The Cochrane Library, UpToDate dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.
Rodzaj zamówienia: Usługi
Termin składania ofert: 2019-01-14 10:00
SIWZ:- 141.2711.111.2018 - SIWZ wraz z załącznikami (804 KB)
Dokumenty związane z postępowaniem:
141.2711.111.2018 - informacja z otwarcia ofert w dniu 14.01.2019 r. (dzień publikacji: 2019-01-14)
141.2711.111.2018 - wybór oferty najkorzystniejszej (dzień publikacji: 2019-01-22)
141.2711.111.2018 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (dzień publikacji: 2019-02-26)
Powrót