Szczegóły zamówienia

Data publikacji:2019-01-11
Treść ogłoszenia i zaproszenie do składania ofert: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na przeprowadzenie szkolenia z zakresu „Modelowanie w analizach HTA. Dyskontowanie kosztów i korzyści zdrowotnych oraz analiza wrażliwości w analizach ekonomicznych, prezentacja programów komputerowych wykorzystywanych w wielokierunkowych analizach wrażliwości” w ramach szkoleń stacjonarnych „HTA w Zarządzaniu w Ochronie Zdrowia” w ramach projektu „Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia (PRO-QUO HEALTH)”. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.02.00-00-0034/16-00. Sprawa znak: 141.2711.6.2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Termin składania ofert: 2019-01-18 11:00
Dodatkowe załączniki do ogłoszenia:- Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu. Sprawa znak: 141.2711.6.2019 (448 KB)
Dokumenty związane z postępowaniem:
Zestawienie ofert otrzymanych w dniu 18.01.2019r., sprawa znak: 141.2711.6.2019 (dzień publikacji: 2019-01-18)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 22.01.2019r. Sprawa znak: 141.2711.6.2019 (dzień publikacji: 2019-01-22)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.6.2019 (dzień publikacji: 2019-02-05)
Powrót