Szczegóły zamówienia

Data publikacji:2019-02-06
Treść ogłoszenia i zaproszenie do składania ofert: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie kompleksowego świadczenia usług cateringowych, usług hotelowych (ze śniadaniem) wraz z udostępnieniem sali konferencyjnej dla uczestników szkoleń stacjonarnych ,,HTA w zarządzaniu w ochronie zdrowia” odbywających się w Warszawie, organizowanych przez Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum z siedzibą w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 20, w ramach szkolenia stacjonarnego w związku z projektem ,,Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia (PRO-QUO HEALTH)”; Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.02.00-00-0034/16-00. Sprawa znak : 141.2711.9.2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Termin składania ofert: 2019-02-12 12:00
Dodatkowe załączniki do ogłoszenia:- 141.2711.9.2019 - Ogłoszenie (526 KB)
Dokumenty związane z postępowaniem:
Załącznik A do Formularza oferty - kalkulacja ceny oferty (dzień publikacji: 2019-02-06)
141.2711.9.2019 - zestawienie ofert otwartych w dniu 12.02.2019r. (dzień publikacji: 2019-02-12)
141.2711.9.2019 - Informacja o wyniku postępowania. (dzień publikacji: 2019-02-13)
141.2711.9.2019 - Informacja o udzieleniu zamówienia (dzień publikacji: 2019-03-27)
Powrót