Szczegóły zamówienia

Data publikacji:2019-02-20
Treść ogłoszenia i zaproszenie do składania ofert: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie kompleksowego świadczenia usług cateringowych, usług hotelowych (ze śniadaniem) wraz z udostępnieniem sali konferencyjnej dla uczestników szkoleń stacjonarnych ,,HTA w zarządzaniu w ochronie zdrowia” odbywających się we Wrocławiu, organizowanych przez Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum z siedzibą w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 20, w ramach szkolenia stacjonarnego w związku z projektem ,,Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia (PRO-QUO HEALTH)”. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.02.00-00-0034/16-00.
Sprawa znak: 141.2711.17.2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Termin składania ofert: 2019-02-27 11:00
Dokumenty związane z postępowaniem:
Ogłoszenie o zamówieniu. Sprawa znak: 141.2711.17.2019 (dzień publikacji: 2019-02-20)
Załącznik A do Formularza oferty - kalkulacja ceny oferty. Sprawa znak: 141.2711.17.2019 (dzień publikacji: 2019-02-20)
Informacja o nieudzieleniu zamówienia oraz unieważnieniu postępowania. Sprawa znak: 141.2711.17.2019 (dzień publikacji: 2019-02-27)
Powrót