Szczegóły zamówienia

Data publikacji:2019-03-14
Treść ogłoszenia i zaproszenie do składania ofert: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnego świadczenia usług cateringowych w formie usług bufetowych i kawiarnianych (dalej: „usługa cateringowa”) dla uczestników kursów organizowanych przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego z siedzibą w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 20. Sprawa znak: 141.2711.25.2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Termin składania ofert: 2019-03-22 10:00
Dokumenty związane z postępowaniem:
Ogłoszenie o zamówieniu. Sprawa znak: 141.2711.25.2019 (dzień publikacji: 2019-03-14)
Załącznik A do Formularza oferty - kalkulacja ceny oferty. Sprawa znak: 141.2711.25.2019 (dzień publikacji: 2019-03-14)
Formularz Oferty. Sprawa znak: 141.2711.25.2019 (dzień publikacji: 2019-03-15)
Informacja o zmianie treści Ogłoszenia. Sprawa znak: 141.2711.25.2019 (dzień publikacji: 2019-03-19)
Wzór umowy po zmianie z dnia 19.03.2019r. Sprawa znak: 141.2711.25.2019 (dzień publikacji: 2019-03-19)
Formularz Oferty po zmianie z dnia 19.03.2019r. Sprawa znak: 141.2711.25.2019 (dzień publikacji: 2019-03-19)
Informacja o sprostowaniu omyłki z dnia 20.03.2019r. Sprawa znak: 141.2711.25.2019 (dzień publikacji: 2019-03-20)
Załącznik A do Formularza oferty - kalkulacja ceny oferty po zmianie z dnia 20.03.2019r. Sprawa znak: 141.2711.25.2019 (dzień publikacji: 2019-03-20)
Zestawienie ofert otwartych w dniu 22.03.2019r. Sprawa znak: 141.2711.25.2019 (dzień publikacji: 2019-03-22)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 29.03.2019r. Sprawa znak: 141.2711.25.2019 (dzień publikacji: 2019-03-29)
Informacja o udzielonym zamówieniu. Sprawa znak: 141.2711.25.2019 (dzień publikacji: 2019-05-15)
Powrót