Szczegóły zamówienia

Data publikacji:2019-03-19
Treść ogłoszenia i zaproszenie do składania ofert: Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi cateringowej dla uczestników Międzynarodowej Konferencji Studentów Medycyny IMSC 2019 w terminie: 25-27 kwietnia 2019r., organizowanej przez Zarząd Studenckiego Towarzystwa Naukowego UJ CM. Sprawa znak: 141.2711.29.2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Termin składania ofert: 2019-03-27 10:00
Dodatkowe załączniki do ogłoszenia:- Ogłoszenie 141.2711.29.2019 (289 KB)
Dokumenty związane z postępowaniem:
Załącznik A do Formularza oferty - kalkulacja ceny oferty. Sprawa znak: 141.2711.29.2019 (dzień publikacji: 2019-03-19)
Zestawienie ofert (dzień publikacji: 2019-03-27)
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dzień publikacji: 2019-04-04)
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (dzień publikacji: 2019-04-19)
Powrót