Szczegóły zamówienia

Data publikacji:2019-03-25
Tytuł zamówienia i treść ogłoszenia: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw jednorazowych materiałów laboratoryjnych do działalności statutowej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.34.2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Termin składania ofert: 2019-04-04 11:00
SIWZ:- 141.2711.34.2019 - SIWZ (419 KB)
- 141.2711.34.2019 - Załącznik A do Formularza oferty - część 1 (56 KB)
- 141.2711.34.2019 - Załącznik B do Formularza oferty - część 2 (43 KB)
- 141.2711.34.2019 - Załącznik C do Formularza oferty - część 3 (55 KB)
Dokumenty związane z postępowaniem:
1.34.2019 - Odpowiedzi na pytania oraz zmiany treści SIWZ z dnia 28.03.2019r. (dzień publikacji: 2019-03-28)
1.34.2019 - Formularz oferty po zmianach z dnia 28.03.2019r. (dzień publikacji: 2019-03-28)
1.34.2019 - Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia z dnia 29.03.2019r. (dzień publikacji: 2019-03-29)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP pod numerem 540061826-N-2019 z dnia 29.03.2019r. (dzień publikacji: 2019-03-29)
1.34.2019 - Odpowiedzi na pytania oraz zmiany treści SIWZ z dnia 01.04.2019r. (dzień publikacji: 2019-04-01)
1.34.2019 - Formularz oferty po zmianach z dnia 01.04.2019r. (dzień publikacji: 2019-04-01)
1.34.2019 - Załącznik A do Formularza oferty - część 1 - po zmianach z dnia 01.04.2019r. (dzień publikacji: 2019-04-01)
1.34.2019 - Zestawienie ofert z dnia 04.04.2019r. (dzień publikacji: 2019-04-04)
1.34.2019 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1 i części 2 przedmiotu zamówienia z dnia 11.04.2019r. (dzień publikacji: 2019-04-11)
1.34.2019 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 3 przedmiotu zamówienia z dnia 11.04.2019r. (dzień publikacji: 2019-04-29)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP pod numerem 510092260-N-2019 z dnia 13.05.2019r. w zakresie części 1 i części 2 przedmiotu zamówienia (dzień publikacji: 2019-05-13)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP pod numerem 510098991-N-2019 z dnia 21.05.2019r.w zakresie części 3 przedmiotu zamówienia (dzień publikacji: 2019-05-21)
Powrót