Szczegóły zamówienia

Data publikacji:2019-04-04
Treść ogłoszenia i zaproszenie do składania ofert: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie kompleksowego świadczenia usług cateringowych, usług hotelowych (ze śniadaniem) wraz z udostępnieniem sali konferencyjnej dla uczestników szkoleń stacjonarnych ,,HTA w Zarządzaniu w Ochronie Zdrowia” odbywających się w Warszawie, organizowanych przez Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum z siedzibą w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 20, w ramach szkolenia stacjonarnego w związku z projektem ,,Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia (PRO-QUO HEALTH)”. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.02.00-00-0034/16-00. Sprawa znak: 141.2711.33.2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Termin składania ofert: 2019-04-11 10:00
Dokumenty związane z postępowaniem:
Ogłoszenie o zamówieniu. Sprawa znak: 141.2711.33.2019 (dzień publikacji: 2019-04-04)
Formularz Oferty. Sprawa znak: 141.2711.33.2019 (dzień publikacji: 2019-04-04)
Załącznik A do Formularza oferty - kalkulacja ceny oferty. Sprawa znak: 141.2711.33.2019 (dzień publikacji: 2019-04-04)
Zestawienie ofert otrzymanych w dniu 11.04.2019r., sprawa znak: 141.2711.33.2019 (dzień publikacji: 2019-04-11)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 17.04.2019r. Sprawa znak: 141.2711.33.2019 (dzień publikacji: 2019-04-17)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.33.2019 (dzień publikacji: 2019-05-21)
Powrót