Szczegóły zamówienia

Data publikacji:2019-04-16
Tytuł zamówienia i treść ogłoszenia: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy fantomów (trenażery szkoleniowe) dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej UJ CM. Sprawa znak: 141.2711.37.2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Termin składania ofert: 2019-05-28 10:00
SIWZ:- SIWZ 141.2711.37.2019 (692 KB)
- JEDZ 141.2711.37.2019 (98 KB)
Dokumenty związane z postępowaniem:
ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU (dzień publikacji: 2019-04-24)
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu w Dz. U. UE 2019/S 080-191966 z dn. 24.04.2019r. (dzień publikacji: 2019-04-24)
Odpowiedzi na pytania, zmiana treści siwz i zmiana ogłoszenia (dzień publikacji: 2019-05-09)
SIWZ 141.2711.37.2019 - po zmianach z dnia 09.05.2019r. (dzień publikacji: 2019-05-09)
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu w Dz. U. UE 2019/S 091-218995 z dn. 13.05.2019r. (dzień publikacji: 2019-05-13)
Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu. (dzień publikacji: 2019-05-14)
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu w Dz. U. UE 2019/S 094-227156 z dn. 16.05.2019r. (dzień publikacji: 2019-05-16)
Zestawienie ofert (dzień publikacji: 2019-05-28)
1.37.2019 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1, 3, 5, 6 przedmiotu zamówienia (dzień publikacji: 2019-08-08)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 2 i 4 przedmiotu zamówienia (dzień publikacji: 2019-08-20)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie części 1, 2, 3, 4, 5 i 6 przedmiotu zamówienia w Dz. U. UE nr 2019/S 182-442834 z dnia 20.09.2019r. (dzień publikacji: 2019-09-20)
Powrót