Szczegóły zamówienia

Data publikacji:2019-05-08
Tytuł zamówienia i treść ogłoszenia: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sterylizatora parowego z wyposażeniem dla Zwierzętarni Wydziału Farmaceutycznego UJ CM w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.46.2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Termin składania ofert: 2019-05-23 10:00
SIWZ:- SIWZ 141.2711.46.2019 (535 KB)
Dokumenty związane z postępowaniem:
Zmiana treści SIWZ z dnia 10.05.2019r. Sprawa znak: 141.2711.46.2019 (dzień publikacji: 2019-05-10)
Załącznik A do Formularza oferty - po zmianie z dnia 10.05.2019r. Sprawa znak: 141.2711.46.2019 (dzień publikacji: 2019-05-10)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP nr 540096280-N-2019 z dnia 16-05-2019 r. Sprawa znak: 141.2711.46.2019 (dzień publikacji: 2019-05-16)
Pytania i odpowiedzi oraz zmiany treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu. Sprawa znak: 141.2711.46.2019 (dzień publikacji: 2019-05-16)
Wzór umowy - po zmianie z dnia 16.05.2019r. Sprawa znak: 141.2711.46.2019 (dzień publikacji: 2019-05-16)
Załacznik A do Formularza oferty - po zmianie z dnia 16.05.2019r. Sprawa znak: 141.2711.46.2019 (dzień publikacji: 2019-05-16)
Pytania i odpowiedzi z dnia 20.05.2019r. Sprawa znak: 141.2711.46.2019 (dzień publikacji: 2019-05-20)
Zestawienie otrzymanych ofert. Sprawa znak: 141.2711.46.2019 (dzień publikacji: 2019-05-23)
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej, sprawa znak: 141.2711.46.2019 (dzień publikacji: 2019-06-10)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP nr 510137606-N-2019 z dnia 05.07.2019r. (dzień publikacji: 2019-07-05)
Powrót