Szczegóły zamówienia

Data publikacji:2019-05-13
Treść ogłoszenia i zaproszenie do składania ofert: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy syntezatora mikrofalowego z akcesoriami dla Katedry Chemii Farmaceutycznej UJ CM w Krakowie. Sprawa znak: 141.2713.11.2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Termin składania ofert: 2019-05-22 10:00
Dodatkowe załączniki do ogłoszenia:- Ogłoszenie. Sprawa znak: 141.2713.11.2019 (296 KB)
Dokumenty związane z postępowaniem:
Zestawienie otrzymanych ofert. Sprawa znak: 141.2713.11.2019 (dzień publikacji: 2019-05-22)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Sprawa znak: 141.2713.11.2019 (dzień publikacji: 2019-05-30)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Sprawa znak: 141.2713.11.2019 (dzień publikacji: 2019-06-21)
Powrót