Szczegóły zamówienia

Data publikacji:2019-05-14
Tytuł zamówienia i treść ogłoszenia: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonywania usługi ubezpieczeniowej na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.41.2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Termin składania ofert: 2019-06-04 11:00
SIWZ:- SIWZ 141.2711.41.2019 (547 KB)
- 141.2711.41.2019 - Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Warunki ubezpieczenia (806 KB)
- 141.2711.41.2019 - Załącznik nr 2 do SIWZ - Wykaz budynków UJ CM (20 KB)
- 141.2711.41.2019 - Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz pojazdów (36 KB)
- 141.2711.41.2019 - Załącznik nr 4 do SIWZ - Informacja o szkodach (17 KB)
Dokumenty związane z postępowaniem:
Zmiana treści SIWZ i zmiana ogłoszenia, sprawa znak: 141.2711.41.2019 (dzień publikacji: 2019-05-22)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP nr 540100251-N-2019 z dnia 22.05.2019r., sprawa znak: 141.2711.41.2019 (dzień publikacji: 2019-05-22)
Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ z dn. 29.05.2019r., sprawa znak 141.2711.41.2019 (dzień publikacji: 2019-05-29)
Zał. nr 1 do SIWZ po zmianie z dn.29.05.2019r., sprawa znak 141.2711.41.2019 (dzień publikacji: 2019-05-29)
Załącznik nr 2 do SIWZ po zmianie z dn. 29.05.2019r, sprawa znak 141.2711.41.2019 (dzień publikacji: 2019-05-29)
Wzór umowy po zmianie z dn. 29.05.2019r., sprawa znak 141.2711.41.2019 (dzień publikacji: 2019-05-29)
Informacja o sprostowaniu omyłki, spr. znak: 141.2711.41.2019 (dzień publikacji: 2019-05-30)
Formularz oferty - sprostowanie pkt. 4, spr. znak: 141.2711.41.2019 (dzień publikacji: 2019-05-30)
Odpowiedzi na pytania z dn. 31.05.2019r., sprawa znak 141.2711.41.2019 (dzień publikacji: 2019-05-31)
Zestawienie otrzymanych ofert w dniu 04.06.2019r., sprawa znak: 141.2711.41.2019 (dzień publikacji: 2019-06-04)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części 2, 3 oraz 6 przedmiotu zamówienia, sprawa znak: 141.2711.41.2019 (dzień publikacji: 2019-06-10)
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części 1, 4 i 5 przedmiotu zamówienia, sprawa znak: 141.2711.41.2019 (dzień publikacji: 2019-06-25)
Informacja o uchyleniu wyników postępowania w zakresie części 5 przedmiotu zamówienia, sprawa znak: 141.2711.41.2019 (dzień publikacji: 2019-07-02)
Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części 5 przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.41.2019 (dzień publikacji: 2019-07-03)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.41.2019 (dzień publikacji: 2019-07-23)
Powrót